Pandemi-Sağlık ve Sağlık Emekçileri panelimizi 9 Eylül günü Zoom üzerinden gerçekleştirdik. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanan ve MYK Üyemiz Aylin Akçay’ın moderatörlük yaptığı panelde Halk Sağlığı Uzmanları Aslı Davas, Mehmet Zencir ve Cavit Işık Yavuz konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasını Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Aylin Akçay’ın yaptığı panelde Prof. Dr. Mehmet Zencir “Sağlık Hizmetlerinde Kao ve Pandemi”, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz “Sağlık Emek Gücü ve Pandemi”, Doç. Dr. Aslı Davas ise “Pandemi Sürecinde Sağlık Emekçileri Tüketiliyor” başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi.

Pandemi-Sağlık ve Sağlık Emekçileri panelimiz izleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]