Diyarbakır Şubemizin de içinde yer aldığı Diyarbakır Sağlık Platformu, performans sistemi ve sağlık emekçilerinin taleplerine ilişkin 11 Eylül 2020 günü Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı.

Hastane önünde yapılan açıklamada konuşan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunların katmerlenerek devam ettiğine dikkat çekerek, “Bölgede virüs vakaları artarak devam ediyor. Sağlık çalışanlarının enfekte olmasından kaynaklı oluşan yük sağlık çalışanlarını zorluyor” dedi.

Platform adına ortak açıklamayı yapan Diyarbakır Şube Eş Başkanımız Şiyar Güldiken şöyle konuştu: “Covid- 19 salgını nedeni ile görev yapan sağlık emekçilerine performansa dayalı ek ödemelerin 3 ay tavandan yapılacağı açıklanmıştı. Ancak bu açıklamadan sonra yapılan ödemelerde görüldü ki tavandan ödeme diye verilen sözler, sağlık emekçilerinin gözünü boyamaktı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanının Aile Sağlığı Merkezlerindeki çalışanlara yönelik açıkladığı benzer düzenlemelerdeki yaklaşım, genel olarak sağlık hizmetinin bütünlüklü görülmediğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Her seferinde sağlık alanında hizmet veren bir kesime yönelik dar kapsamlı ilave ödemeler yapılmakta geriye kalan diğer kesimler ise görmezden gelinmektedir. Bilindiği gibi sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Ekibin bir parçası olan taşeron işçiler gibi döner sermaye alamayan çalışanların da bu kapsama dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak hükümet tarafından yapılan bu düzenlemeler, pandemi döneminde bütünlükçü ve ekip ruhuyla hareket edilmesini engelleyici, ekip ruhuna aykırı düzenlemelerdir. Sağlık emekçilerinin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için temel ücretlerinin (maaş/ücret vb.) yoksulluk sınırının üstüne çıkartılması gerekmektedir. Böylece temel ücret artışları herkesin yaptığı işe göre yansıyacak ve emekliliğine de etki edecektir. Performansa dayalı ek ödeme gibi gelir kalemleri geçicidir. Bu tarz ödemelerin sosyal güvenlik haklarına hiçbir yansıması olmamaktadır. İktidarın bu ayrıcalıklı ve ayrımcı yaklaşımları, yerelde kendini hastane idarelerinde mobbing, kayırmacılık, keyfiyetçilik hallerine bürünerek göstermektedir. Selahaddin Eyyubi Hastanesinde personel eksikliği olduğu gerekçesiyle çevre ilçelerden geçici görevlendirme ile personel getirilmiş ancak ilginç olan ilçe sağlık müdürlüklerindeki filyasyon ekiplerinde görevlendirilmek üzere Selahaddin Eyyubi Hastanesi’nden geçici görevlendirmelerle personel gönderilmiştir. Hastane içinde sayısızca keyfi uygulama ve görevlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin, çalışanların özel hastanelerden aldıkları durum bildirir raporları kabul edilmemektedir. Genç ve daha aktif çalışabilecek personellerin bir kısmı, pasif görevlere verilmiştir. Sağlık sorunu olduğu gerekçesiyle bir personel eğitim şubesine görevlendirilmiş ancak sağlık sorunları olan hatta engelli raporu bulunan başka bir personel, filyasyon ekibine görevlendirilmiştir. Yine Sendikamıza üye olan çalışanlara mobbing ve baskı yapılarak istifaya zorlanılmaktadır. Tüm bu olumsuz yaklaşımlar iş barışını ve ekip çalışmasını engellemektedir. Değerli Basın Emekçileri, Diyarbakır’da her gün en az beş sağlık emekçisi Covid-19 virüsüne yakalanıyor. Bugüne kadar bilgilerine ulaşabildiğimiz 580 den fazla enfekte sağlık çalışanı var. 7 sağlık çalışanı arkadaşımızı Covid nedeniyle maalesef kaybettik. Ve tüm bunlar, yetkililerin ihmalleri nedeniyle bu kadar artmıştır. Keyfi, kayırmacı ve ayrımcı yaklaşımları nedeniyle bu kadar artmıştır. Bulaşıcılığı önlenebilir bir hastalığın bu kadar can alması ve bu kadar yayılmasının en büyük nedeni plansız, öngörüsüz, toplumun taleplerini ve gerçek sorunlarını görmezden gelen yetkililerin yaklaşımlarının sonucudur. Bizler tüm bu olumsuzlukları hep birlikte aşabilmenin yolunun ortak akıl olduğunu, iş yerlerinde ve toplumun her alanında olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]