Mersin Şubemiz Covid-19 salgınında il genelindeki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, sorunların çözümü için İl Pandemi Kurulu’na sorular yöneltti.

Şube Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Mersin Şube Eş Başkanımız Zeki Sinan Doğan şöyle konuştu: “1 Haziran itibariyle geçilen normalleşme kapsamında, Covid-19 için alınan tedbirlerin bir çoğu kaldırıldı. Bugün gelinen noktada, Sağlık Bakanlığı da  vaka sayısında ciddi artışların olduğunu, hatta salgının bir anlamda kontrolden çıktığı belirtiliyor. Covid-19 salgınının geldiği noktada, sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından açıklanan vaka sayıları da, sağlık emekçilerinin ve hizmet alanların her gün her dakika yaşadığı ve aktardığı sorunlar da salgının artık kontrol edilemediğine işaret etmektedir. Test-temaslı-tedavi algoritmalarının bilimsel yaklaşımlarla uyuşmayacak şekilde değiştirilmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini korumaktan fersah fersah uzaktır. Salgın kontrolü için alınması gereken önlemlerin ısrarla hayata geçirilmemesi salgının sonraki süreçleri için kaygılarımızı çok daha artırmaktadır. Covid-19 salgını,  alınmayan önlemler nedeniyle sağlık çalışanlarını aramızdan birer birer alıyor. Sağlık emekçilerini kaybettiğimize yönelik aldığımız her haber acımızı, öfkemizi, isyanımızı artırıyor. Salgın başladığından bu yana 66 sağlık emekçisi arkadaşımızı kaybettik. En son Mersin Şehir Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Turgut Erkut’lu arkadaşımızı kaybettik.  Acımız büyük,  ailesinin, sevenlerinin acısını paylaşıyoruz. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Sağlık emekçilerinin korunması için daha çok mücadele edeceğiz. Normalleşme sürecine geçen hastanelerde Covid- 19 salgını sağlık emekçileri içerisinde de hızla yayıldı. Vaka artışlarından kaynaklanan pandemi servislerinin artması yanı sıra devam eden normal sağlık hizmetlerini, hastanelerde  birleştirilmiş servislerle sürdürülmesi nedeniyle bakılan hasta sayısı artırırken sağlık çalışanların sayısı azalmıştır. Biz biliyoruz ki artan iş yükü hata riskini  ve Covid-19’un bulaşma riskini de  artırır. Sağlık emekçi sayısını yeterli oranda artırmamak demek:

– Sağlık emekçilerini uzun saatler, arka arkaya, yorgun şekilde çalıştırmak, salgın döneminin gereksinimi olan dinlenme olanaklarının artırılması, mesai saatlerinin kısaltılması, 24 saat çalışmanın kaldırılması gibi önlemleri uygulanamaz hale getirilmesi demektir.

– Yıllık izinlerinin kaldırılması demektir.

– Sağlık emekçilerine az test yapılması demektir. Enfekte sağlık emekçilerinin hastalığının az tespit edilmesi demektir.

-Temaslı sağlık emekçilerinin, hatta pozitif sağlık emekçilerinin çalıştırılması demektir.

– İdari izinli sayılması gereken, risk gurubu sağlık emekçilerinin yaşamları riske atılarak çalıştırılması demektir.

– Hamile olup enfekte olan sağlık emekçisinin yerine yine bir hamile sağlık emekçisi koymak demektir.

-Sağlık emekçileri açık kapatmak için bir gün oraya, bir gün buraya güvensiz şekilde görevlendirilmesi, salgının yayılımı demektir.

-Yani, ne olursan ol, yeter ki çalış denmektedir.

Bu nedenledir ki sağlık çalışanları arasında, enfekte sağlık çalışanı oranı %10-12 ile dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.

  • Acilen sağlık çalışanı sayısı artırılmalıdır.
  • Yaygın şekilde esnek ve kısa çalışma uygulanmasına geçilmelidir.
  • Atama bekleyen sağlıkçılar derhal atanmalıdır
  • KHK’ler ile hukukuz görevine son verilen sağlık emekçileri görevlerine iade edilmelidir.
  • Covid-19 hastalığı, bütün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Düzenleme geriye dönük olarak da geçerli olmalıdır.
  • Batman’da üç sağlık emekçisi göreve gitmeden önce ekipman istedikleri için, sürgün edilmişlerdi. Şimdi de İzmir 9 Eylül Üniversitesinde sendikamızın İşyeri temsilcisi Günseli Uğur, halk sağlığına ve sağlık emekçilerine haklarına sahip çıkan açıklamalarından dolayı sürgün edilmiştir. Baskılar bizi yıldırmayacak, gerçekleri halkla paylaşılırken, sağlık emekçilerin hakları için mücadeleyi yükselteceğiz. Arkadaşımız Günseli Uğur derhal görev yerine iade edilmelidir. Sürgünlere ve sağlık çalışanlarına mobbing uygulamasına derhal son verilmelidir.

Mersin İl Pandemi Kurulu’na soruyoruz;

Mersin’de günde kaç tane test yapılmaktadır?

Mersin’de günde kaç tane Covid pozitif vaka tespit edilmektedir?

Mersin’de yapılan testlerin kaç tanesi yurt dışına çıkanlara yapılan zorunlu testler kapsamındadır. ?

Mersin’de de ayrıcalıklı kişilere şikayeti olmadığı halde test yapılıyor mu ?

Sağlık çalışanlarına rutin test yapılmasına ne zaman başlanacaktır?

Mersinde Covid-19 pozitif vaka sayısı ne kadardır?

Kaç tanesi hastanelerde yatmakta, kaç tanesi evde izlenmektedir?

Ve bu vakaların ilçelere göre dağılımı nedir ?

Temaslı olduğu düşünülen kişilere test yapılıyor mu?

Daha önce sağlık çalışanlarına ve halka yapılan testler yaklaşık 24 saatte çıkarken, şimdi yapılan testler neden 4-5 gün de çıkıyor?

Sürenin uzaması ayını zamanda hasta ve sağlık çalışanlarının yakınlarına Covid-19’un bulaşma riskini arttırmıyor mu?

Covid-19 Vaka sayısı hızla artarken, önümüzdeki süreçte kronik hastalığı olan ve sağlık hizmeti almakta  zorlanan hastaların, tanı  ve  tedavileri hangi hastanelerde , nasıl yapılacağı planı var mıdır?

SES olarak kamu adına basın aracılığı ile yetkilerden yanıt bekliyor ve konunun takipçisi olacağımızı bilinmesini istiyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]