Vakalardaki Artışın Sorumlusu Salgın Yönetimindeki Yanlışlardır! Halkın Sağlığı-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Sağlığı İçin Yanlışta Isrardan Vazgeçilmeli, Önerilerimiz Dikkate Alınmalıdır

Facebook
Twitter
WhatsApp

Merkez Yönetim Kurulumuz artan Covid-19 vakaları, alınmayan önlemler ve taleplerimizi içeren basın toplantısı düzenledi.

Merkez Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara,  Covid-19 salgınının başından itibaren salgında bilimsel gerekliliklere uygun, halk sağlığını korumayı önceleyen, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri başta olmak üzere tüm emekçilerin haklarını koruyan bir yöntem izlenmesinin sağlanması için mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Ancak yoğun mücadelemize, sağlık emekçilerinin tüm çabalarına rağmen sendikamızın, TTB’nin, meslek örgütlerinin ve bilim insanlarının tüm uyarılarına kulak tıkanarak sürdürülen/aslında sürdürülemeyen salgın yönetimi bugün vakalarda karşı karşıya olunan artışın sorumlusudur” diye konuştu.

Vakaların artış nedenlerini, sendikamızın öneri ve taleplerini ifade eden Kara, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı tarafından yeni hasta sayısının 1083 olarak açıklandığı gün sadece Ankara’da yeni 1000’e yakın vaka tespit edilmiş olması, yine Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yeni vaka bilgiler 1000 ‘e yakın açıklandığı günlerde sadece birkaç il Valisinin kendi duyurduğu vaka sayılarının toplamının bile 1000’in üzerinde olması, 2 Ağustos’ta Malatya valisi günlük 100 vaka açıklarken Sağlık Bakanlığının Malatya’nın da içinde olduğu 7 il için günlük 45 vaka gösteriliyor olması gibi örnekler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük tabloların halk nezdinde de inandırıcılığını büyük ölçüde yitirmesine neden olmaktadır. Bu kadar açık çelişkilerle dolu tablolar, bir yandan da halkın ve kurumların akıl ve bilgisinin küçümsendiği anlamına gelmektedir. Üstelik üyelerimizden bize ulaşan bilgilere göre, hastanelerdeki vaka sayılarını ve durumlarını görmekle yetkili hastane birimlerinin (enfeksiyon kontrol komiteleri) de yetkileri daraltılarak bilgileri görmeleri kısıtlanmakta; hastane durum bilgilerinin sadece İlçe Sağlık Müdürlüklerinde toplanmasına yönelik girişimler bulunmaktadır. Vakaların durumuna ilişkin Sendikamıza ve tabip odalarına alanda çalışan sağlık emekçilerinden ulaşan bilgiler ise salgın boyutunun ve vaka sayılarının çok daha endişe verici olduğuna işaret etmektedir. Mardin’den ulaştığımız bilgilere göre günlük 100 vakaya tanı konulmakta; 1 Haziran öncesi 800 olan vaka sayısı 1 Haziran sonrası 6000’e yükselmiş bulunmaktadır. Servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranı %100’e yaklaşmıştır. 1 Haziran öncesi 80 enfekte sağlıkçı bulunurken, 1 Haziran sonrası ne yazık ki 300’e ulaşmıştır. Urfa’da 1 Haziran öncesi 420 vaka bulunurken 1 Haziran sonrası vaka sayısı 9060’a yükselmiş; 40 olan enfekte sağlıkçı sayısı 1 Haziran sonrası 430 olmuştur.  Van’da ise 1 Haziran öncesi 5 enfekte sağlık emekçisi varken, 1 Haziran sonrası 51’e yükselmiştir. Ankara için günlük ortalama 1000’e yakın yeni vaka tespiti söz konusudur. Bakanlık verileri ile diğer kurumların verilerdeki bu uyuşmazlık, sendikamızdaki veriler ve verilere ulaşımı kısıtlama girişimleri bizim tarafımızdan siyasal iktidarın ve Sağlık Bakanlığının salgının gerçek durumunu, gerçek vaka ve ölüm sayılarını saklama girişimi olarak yorumlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı acilen salgının boyutu ve vakaların durumuna ilişkin bilimsel kriterlere uygun, gerçek bilgileri açık ve şeffaf bir şekilde sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık emekçileri ve halkla paylaşmalıdır.”

Açıklamamızın tamamı için tıklayınız 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]