İstanbul Şişli Şube Yönetim Kurulumuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı notlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da iletileceği görüşmede, şube yöneticilerimiz ücretsiz ulaşımın sürmesi noktasında sağlık emekçilerinin yüksek bir beklentiye sahip olduğunu ifade ederek, belediyenin ağır pandemi sürecinde sağlamış olduğu konaklama olanaklarının devamının önemli olduğunu ve sağlık merkezleri ile çevre bölgelerin dezenfekte edilme çalışmalarının artırılarak sürdürülmesi gerekliliğini vurguladı. Sayıştay tarafından iptal edilen kamu personelinin belediyeye ait sosyal tesislerden indirimli yararlanmasının sağlanması için belediyenin ara bir formül bulması yönündeki talebi de ileten yöneticilerimiz, görüşmede şunları ifade ettiler: “Yine öğretmenler, polisler gibi belirli meslek gruplarının belediyeye ait sosyal, sanatsal ve kültürel aktivitelerden indirimli veya ücretsiz yararlandığı sosyal kartın sağlık emekçilerini de kapsayacak bir şekilde genişletilmesi önem arzediyor. Belediye öncülüğünde oluşturulan alternatif bilim kurulunda özelde hiçbir hemşirenin yer almaması kabul edilebilir değil, bu yanlışlıktan vazgeçilmesi, sendikamızın da kurulda temsil edilebileceği olanakların sunulması önemlidir. Buna bağlı olarak sendikamızın başta halk sağlığı olmak üzere yerel sağlık faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda bir taraf ve irade sahibidir, bu anlamda sorumluluk üstlenebiliriz ve belediye ile kesintisiz bir koordinasyon içerisinde olmayı tercih ederiz. Engellilerin sağlık merkezlerine yakın bölgelerde yüz yüze kaldığı problemler de temel gündemlerimiz arasında. Bu bağlamda sağlık merkezlerine yakın tüm ışıklandırmaların sesli sinyalizasyonlarla donatılması, bu bölgelerdeki belediye otobüslerinin gidiş ve geliş güzergahlarında durağa sıfır olacak şekilde erişilebilir standartlarda yanaşmasının programlanması ve yine bu güzergahlardaki otobüslerde mutlak surette durak isimlerinin (özellikle hastanelerin) seslendirildiği mekanizmanın işlevsel kılınmasının olmazsa olmaz bir gereksinimdir.”

Görüşmede şubemizin önerileri ve talepleri dikkate alınırken, Eryiğit de görüşlerini şu şekilde aktardı: “Alternatif bilim kurulunda hemşire temsiliyetinin eksikliği gibi yetmezlikler çizgimiz ile bağdaşmıyor, ivedi biçimde bu sorunu çözeceğiz. Sendikanızın beklenti ve anlayışına uygun ayrıntılı bir raporlamayı bize sunmanızı istiyoruz. Sizlerle aktif olarak çalışabileceğimiz bir taslak bu minvalde ortaya çıkacaktır, raporunuzu bu çerçevede hassas biçimde değerlendireceğiz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]