Çok yoğun ve tehlikeli işler yapmasına rağmen karşılığını alamadıkları,  hastaneler zarar ediyor diye, performans denen uygulamadan kaynaklı ücret kaybına uğradıkları, performans uygulamasına son verilmesini, temel maaşlarının insanca yaşayacak düzeye çıkarılması için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın Metni İçin >>>

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]