Sendikal işleyiş eğitim toplantılarımız devam ediyor.

Şube/temsilciliklerimizin mali sekreterleri ile sendikal süreçlerimizin işleyişine yönelik eğitim toplantısını 12 Haziran 2020 günü Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin de katılımıyla Zoom üzerinden gerçekleştirdik.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]