Salgın süreci başladığından beri sendikamızın ve sağlık emekçilerinin ısrarla vurguladığı ama gerçekleşmeyen taleplerinden biri sağlık emekçilerine rutin test yapılması idi. Bu talebimiz 1 Haziran sonrası süreçte de acil bir şekilde sürmektedir.  Sağlık emekçilerine rutin test zorunludur.

Tüm uyarılara rağmen halkın sağlığı sermayenin ihtiyaçlarına feda edilmiş ve 1 Haziran itibariyle Covid-19 kapsamındaki birçok tedbir uygulamadan kaldırılmıştır. Sağlık kurumları da benzer şekilde 1 Hazirandan itibaren açılma sürecine başlamıştır.  Ancak tedbirlerin kaldırılmasının da, alınması gereken tedbirlerin planlanmasının da bilimsel verilere uygun olarak yapılmadığı dünden bugüne ortadadır.

Ne yazık ki bilimsel verilere, halkın sağlığı ve ihtiyaçlarına dayanmayan salgın yönetme halinin nasıl sonuçlar ortaya çıkardığını 1 Haziran sonrasında da açık bir şekilde görüyoruz. Vaka bilgilerinin detayları paylaşılmamakta ısrar edilse de, gerçeklerin üstü kapatılamıyor. Sınırlı sunulan vaka bilgileri dahi günlük vaka sayısının giderek arttığını ve 1 Haziran öncesindeki seyrine yaklaştığını ortaya sermektedir. Bizzat Sağlık Bakanı kendi açıklamalarında günlük vaka sayılarının iyileşen hasta sayısının üzerine çıktığını, yoğun bakım ve solunum cihazına ihtiyacın arttığını ifade etmektedir.

Ancak ne yazık ki, tedbirsizlikler devam etmekte, salgının somut durumuna ve bilimsel verilere uygun planlamalar halen yapılmamaktadır. 1 Haziran öncesinde sağlık emekçilerine rutin test uygulamasına geçilmemiş, sağlık emekçilerinin ve hizmet alanların korunmasına yönelik kritik önemdeki bu uygulama gerçekleştirilmemiştir. 1 Haziran sonrası süreçte de sağlık kurumları için, dolayısıyla da sağlık emekçileri için riskin azalmadığını, arttığını ifade ettik. Rutin test zorunluluğunun devam ettiğini ısrarla vurguladık.

Ne var ki, 1 Haziran sonrasında da sağlık emekçilerine rutin test uygulanmamaktadır. Testin uygulanmamasındaki bu ısrar, sağlık emekçilerini de hizmet alanları da riske atan bir şekilde devam etmektedir.

Rutin test uygulanmamasını bir yana bırakalım, kritik aşamalarda dahi sağlık emekçilerine test yapılmamaktadır. 1 Haziran sonrası sağlık kurumlarının açılması ile birlikte salgın dönemi Covid servislerinde çalışan sağlık emekçileri, birçok hastanede test yapılmadan, gerekli diğer önlemler de alınmadan poliklinikler ve diğer birimlerde çalışmaya gönderilmektedirler. Sağlık emekçileri hem kendi sağlıkları hem de sağlık hizmeti alanlar için sürekli bir endişe ve kaygı içerisine çalışmaya ve yaşamaya sürüklenmektedir. Bunu kabul etmiyoruz.

Semptom göstermeden Covid pozitif olmanın ne kadar yaygın olduğu, bu kişilerin tespit edilmesinin salgın kontrolü açısından da son derece kritik olduğu tüm bilimsel çalışmalarda ortaya konulmaktadır. Sağlık alanı ise bulaş riskinin en çok olduğu alanlardan biri olduğundan rutin taramaları sağlık emekçileri için çok daha elzemdir. Nitekim yapılan sınırlı taramalarda da belirti göstermeyen birçok sağlık emekçisinin Covid pozitif olduğu ortaya çıkmaktadır. Hem sağlık emekçilerinin kendi sağlıklarının korunması, hem de sağlık hizmeti alanların korunması açısından bu tercihe bağlı bir uygulama değildir, bir zorunluluktur.

1 Haziran sonrasında alınmayan tüm tedbirlerin ve devre dışı bırakılan tüm tedbirlerin bir sonucu olarak da enfekte olan sağlık emekçisi sayısında da önemli artışlar yaşanmaktadır. Şubelerimizden sendikamıza ulaşan bilgiler bu artışı doğrular yöndedir. Sağlık Bakanlığı sağlık emekçilerini ve halkı koruma sorumluluğunun bir parçası olarak:

–  Sağlık emekçilerine 5 günde bir test yapılmasını sağlamalı,

– Temaslı ve enfekte olan sağlık emekçilerinin korunması için tüm tedbirler ikirciksiz yerine getirilmeli

– Sağlık Bakanlığı enfekte sağlık emekçilerine ilişkin bilgiyi sendikalar meslek örgütleri ve kamuoyu ile paylaşmalıdır.

– 1 Haziran sonrası bilimsel verilere dayanmayan ve gerekli hazırlıkların hiç biri yerine getirilmeden başlatılan yeniden açılma sürecine ilişkin Sendikamızın ve meslek örgütlerinin uyarıları dikkate alınmalı, yeni vaka sayıları göz önünde bulundurularak süreç tekrar düzenlenmelidir.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]