Kadınlar hemen her gün ataerkil sistem, kadın düşmanı politikalar ve kadın kimliğinin ikincil konumda görülmesi, iktidarın cesaretlendirici söylem ve pratiği, kadına dönük her türlü şiddetin önlenmesine yönelik yasal tedbirlerin alınmaması, 6284’in işletilmemesi nedeniyle sistematik şekilde şiddete, tacize ya da tecavüze maruz bırakılmaktadır.

Ana akım medya da kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve tecavüzü magazinel bir dille sayfalarına taşıyarak kadınlara yönelik şiddeti meşrulaştırmaktadır.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanede 30 Mayıs 2020 gecesi başhekim olarak görev yapan A.Ç.’nin aynı hastanedeki bir kadın doktoru tecavüze maruz bıraktığı ve kadın hekimin şikayeti sonrası tutuklandığı bilgisi basına yansımıştır. Ayrıca A.Ç.’nin geçmiş dönemlerde de benzer suçlar işlediği yönünde birçok kadın beyanının olduğu bilgisine de kamuoyuna yansımıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı evde, sokakta ve çalıştığımız kurumlarda kadınlar cinsel şiddet başta olmak üzere bütün şiddet biçimleriyle karşı karşıya kalmakta ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarar görmektedir. .

Kadınlar, çoğunlukla güvencesiz koşullarında, işini yitirme tehdidi altında çalışmak zorunda kalmakta, çalıştıkları kurumlarda cinsiyet temelli ayrımcılığa ve şiddete maruz bırakılmaktadır. Kimi erkek yöneticiler erkeklik kimliğinin toplumsal olarak onlara verdikleri ayrıcalıktan, kurumların hiyerarşik yapılanmasının sağladığı avantajlardan ve erkek adaletin yarattığı hukuksuzluk nedeniyle cezasız kalacaklarından emin olduklarından bu suçu işlemekte tereddüt etmemektedirler. Suçun bitmesi suçluların cezalandırılması ve kadınların örgütlenmesi ve güçlenmesiyle, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin iktidarın en tepesinden başlamak kaydıyla tüm kurum yöneticilerinin temel yaklaşımı olması ve kurum politikası olmasıyla mümkündür.

Kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve tecavüzün karşısında örgütlülüğümüzden aldığımız güçle mücadele edeceğimizi, bu davanın yakın takipçisi olacağımızı ve kadın sağlık emekçisi arkadaşımızın yanında olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]