İdari İzinli Sayılacak Kronik Hastalar Listesi Hakkında Sağlık Bakanlığı’na Yazı Gönderdik: Yaşamak İçin İzin İstiyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ”Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar” konulu yazı riskli grupların pandemi sırasında sağlıklarını korumaktan uzaktır. Kamunun diğer kurumlarında çalışanların idari izinli sayılması gereken durumlardan sağlık çalışanlarının muaf tutularak en riskli mesleği yapanların sağlıklarının, hayatlarının riske atılması yetmiyormuş gibi söz konusu yazıda kronik hastalıklar listesi kısaltılmış, pek çok önemli hastalığa sahip kişiler pandemi döneminde işe devam etmeye zorlanmıştır.

Bunun yanında kişilerin idari izinli sayılmaya devam etmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olması şart koşulmakta, tüm şartları karşılayanların ise e-nabız sistemi üzerinden belge temin etmesi istenmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlar içinse kişiler aile hekimliklerine yönlendirilmektedir.

Bu yazı ve içeriği kabul edilebilir değildir.

Pandemi süresince hayatları risk altında olduğu için idari izinli sayılacak olan kişiler salgın sürecindeki en riskli yerlere, sağlık kurumlarına yönlendirilmekte, adeta hayatlarıyla kumar oynanmaktadır.

Parçalanmış birinci basamak sisteminin acı sonuçlarının en açık şekilde görünür olduğu salgın döneminde bakanlık hatalarından dönmek yerine birinci basamak kurumlarına angarya işler yüklemeye, sahada emek veren sağlık çalışanlarını tüketmeye devam etmektedir.

Üstelik; bakanlık tarafından kan hastalıklarından kanama bozukluklarına, geçirilmiş kalp krizinden kalp damarlarında tıkanıklık olanlara, kapak hastalığı olanlara, kalp büyümesi olanlara kadar pek çok hastalığın izinli sayılacaklar listesinden çıkarılmış olması bilimsel ve etik olmadığı gibi hasta ile sağlık emekçisi arasında yaşanabilecek olumsuz durumlara da davetiye çıkarmak anlamına gelmektedir.

Vakit kaybetmeden gerekli düzenlemeler yapılmalı, önceki listeye göre idari izinli sayılanlar aynı şekilde herhangi bir ek başvuruya, belge ibrazına gerek olmadan izin kullanmaya devam etmeli, gerek önceki gerek şimdiki listede yer almayan raporlu tüm kronik hastalar pandemi sonlanıncaya kadar idari izinli sayılmalıdır.

Merkez Yönetim Kurulu

İdari izinli sayılacak kronik hastalar listesi hakkında Sağlık Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazı için tıklayınız 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]