İdari İzin Düzenlemesinde Sağlık Emekçilerine Ayrımcılık Yapan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi İle Sağlık Bakanlığı Genel Yazısına Karşı Dava Açtık

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Emekçilerinin Hakkı Ödenmez Dediler, Hakkımızı Yemeye Devam Ediyorlar…

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2020 sonrası idari izinlerle ilgili yapılan düzenlemelerde sağlık emekçileri yok sayılmakta, risk gurubu sağlık emekçileri çalışmaya zorlanmaktadır. Yapılan düzenlemelerin sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde gerçekleşebilmesi için iki düzenlemeye ilişkin olarak sendikamız tarafından dava açıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 29 Mayıs 2020 tarihli Covid-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu 2020/8 sayılı Genelgesinde Sağlık Bakanlığı’nın hariç bırakılması ile ilgili ibarenin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtık.

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Haziran tarihli normalleşmeye geçiş ile ilgili genel yazısının 1 numaralı paragrafında kanser hastaları ve organ nakli olanlar dışındakilerin kapsama alınmayıp idari izinli sayılamayacağına dair düzenleme ile 2 numaralı paragrafında 24 aya kadar hamile olanların idari izinden yararlanamayacağına dair düzenlemeyi ve bu düzenlemeler ile bağlantılı 3 numaralı paragrafın yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtık.

Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Aylin Akçay ve avukatımız Öztürk Türkdoğan dava dilekçelerini Danıştay’a teslim etti.

Sağlık emekçilerinin hakkı ödenmez dediler, hakkımızı yemeye devam ediyorlar.

Covid-19 pandemisi ile mücadele eden sağlık emekçilerinin sağlık ve yaşama haklarını riske edecek her türlü idari düzenlemeye karşı hukuki mücadelemizi de fiili mücadelemizi de sürdüreceğiz.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]