Batman Şubemiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet iş kolunda yaşanan sürgün süreci ve iddialar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Şube Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Batman Şube Eş Başkanımız Deniz Topkan, şöyle konuştu:  “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün pandemi sürecini fırsat bilerek yaptığı mobbing uygulamalarını daha önce dile getirmiştik. Bu iddiaları çürütemeyen ama yalanlama cüretinde bulunan Ümit Çiçek ve ekibinin son yaptıkları uygulama, çağdışı zihniyetlerini ve asıl maksatlarını ortaya koymaya yetmiştir. İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde büyük özveriyle çalışan emekçilere yönelik -ötekileştirici, ayrımcı dil ve üslupla iş barışını bozan ve her sözlü talimatına itiraz edene ceza tehdidi ile karşılık veren İl Müdürü Ümit Çiçek ve ekibi suç işliyor dedik. Dost ve akraba ilişkilerini önceleyen, bu ilişkiler üzerinden dosyalara müdahale eden, evrakta sahtecilik yapan ve tüm bu usulsüz işlemlerine mesleki etik çerçevesinde itiraz eden personellere cezalarla karşılık veriyor dedik. Müdürlük koltuğuna oturduğu günden beri akrabalarını usulsüz şekilde işe alıp adam kayırıyor suç işliyor dedik. Salgın sürecinde yine sözlü talimatla görevlendirmeye çalıştığı personelin koruyucu ekipman isteme şeklindeki insani bir talebi bile, farklı söylemler üzerinden usulsüz yöntemlerle tutanak tutturarak soruşturmalar açtırdığını ifade ettik. Kendi ekibinin parçası olarak adlandırdığı müdür yardımcısı V.T’ni muhakkik olarak atayıp, daha savunma almadan, soruşturma yapılmadan, en ağır şekilde nasıl cezalandırırız konuşmaları yaptıklarını ve suç işlediklerini söyledik. Tamamen usulsüz bir şekilde başlatılan, yürütülen bir soruşturma neticesinde arkadaşlarımıza aylıktan kesme cezası verilmiş, verilen cezaya yasal itiraz süresi beklenmeden ceza netleşmeden, egolarını tatmin etmek için düşmanca bir saikle üyelerimiz ikinci bir ceza ile karşı karşıya bırakılmışlardır. İnsanlık tarihinin en acımasız cezası ile arkadaşlarımız Erzurum, Osmaniye ve Yozgat’a sürgün edildiler. Valiliğin ve Bakanlığın tarafsız olarak söylediklerimiz üzerinden gerekli soruşturmaları yapacağı beklentisi bir yana, sürgün gibi çağdışı bir yöntemde ortaklaştıklarını görmek, İl Müdürü Ümit Çiçek ve ekibim diye adlandırdığı kişilerin bu pervasızlığı yaparken kimden güç aldığı görmemiz açısından öğretici olmuştur. Ümit Çiçek’in pervasızca yapmış olduğu bu yolsuzluk ve hukuksuzluklara karşı valilik ve bakanlığın sessizliği sırt sıvazlayan suç ortağı olmakla eşdeğerdir. Ümit Çiçek siyasi aidiyet zırhına bürünerek, liyakatsizliğini, suç işleme özgürlüğünü ve yaptığı kirli işleri aklayabilmekte, kendisi gibi düşünmeyen herkesi yok etme düşüncesi ile cezalandırmaya gitmektedir. Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde yaşanan haksız, hukuksuz sürgün cezalarına ilişkin, kurum müdürünün keyfiyetçi uygulamalarına ne yazık ki sessiz kalınmaktadır. Batman Valiliği ile hem kurumsal olarak bizlerin, hem de KESK Genel Merkezi’nin randevu talepleri karşılık bulmamıştır. Yalan bir algı üzerinden yaratılan gündem, ne yazık ki yalanda ortaklaşarak devam etmektedir. Söylemlerimiz ve iddialarımız gerçek olmasına rağmen, SES’i ötekileştiren dil kamu otoritesince tesis edilmiştir. Yaşanan süreci bir daha kamuoyu ile paylaşarak sorularımızın Batman Valiliği tarafından cevaplanmasını istiyoruz.

1) Ümit Çiçek tarafından başlatılan soruşturmayı hangi gerekçelerle haklı buluyorsunuz?

2) Vefa Sosyal Destek Projesi’nin normalleşme takvim ile pandemi döneminde olduğu kadar aktif çalışmayacağı bir tarihte bugüne kadar talep edilip verilmeyen ve arkadaşlarımızın cezalandırılmasına sebep olan koruyucu ekipman ve siperliklerin 1 Haziran tarihin de imza karşılığı çalışanlara verilmesi ile ilgili düşünceniz nedir?

3) SES Batman Şubesinin ve üyelerinin Vefa Destek Projesi ile ilgili basında ve söylemlerinde tek bir kötüleme açıklaması olmuş mudur? Kurum müdürü ile bu içerikle alakalı telefon görüşmemizdeki destek açıklaması ve tavrımız ortadayken (3 Nisan tarihli görüşme kayıtlarımızı çıkarıp gerçeğe ulaşma şansınız mevcuttur) böylesi bir algı yönetimi ile çalışanların cezalandırılmasını vicdanen doğru buluyor musunuz?

4) Kurum içinde açılan soruşturmanın tarafı olan il müdür yardımcısının muhakkik olarak atanması usule aykırı iken ve daha önce buna benzer bir soruşturma ile verilen cezalar mahkemeden dönmüşken aynı usulsüz yöntemle verilen ceza mantığı, kamu yöneticisi olarak sizlere doğru geliyor mu?

5) Batman valiliği olarak sizin tarafınızdan ya da Bakanlıktan konu ile alakalı araştırma veya tarafsız bir soruşturma talebiniz olacak mı?

6) Yaratılan bu olumsuz tablo sonrası il dışına gidecek kişilerin gittikleri yerde sorun yaşamamaları için gerekli görüşme ve tedbirleri aldınız mı?

SES Batman şube olarak sürgün gibi çağ dışı bir ceza mantığına karşı demokratik ve hukuksal tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bir kez daha ifade ediyor ve kamuoyunu doğru bilgilendirme isteğimizin yerine getirilmesini istiyoruz. Son söz olarak ta yapılacak tarafsız bir soruşturma neticesinde kurum müdürü ile yaptığımız görüşmede ki tavrımız söylediklerimizin aksini ortaya koyarsa tüm kurumlardan kamuoyu önünde özür dileyeceğimizi belirtiyoruz, haklıysak kurum müdürünün görevden alınarak, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızın görev yerlerine iade edilmesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]