Diyarbakır Şubemiz ile Türk Sağlık-Sen, Genel-İş, Tüm-İş, Huzur-Sen ve Şehit- Gazi Sen Diyarbakır Şubeleri, Dicle Üniversite Hastanesi önünde performans adaletsizliğine karşı eylem yaptı.

Eylemde ortak açıklamayı yapan Diyarbakır Şube Eş Başkanımız Yıldız Ok Orak şöyle konuştu: “Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 hastalığını pandemi olarak belirledikten sonra ülkemizde de Mart ayından itibaren bu salgınla sağlık emekçileri anne, baba, eş, çocuklarını sevdiklerini görmeden canla başla mücadele etti ve etmeye devam ediyor. Ne yazık ki Covid-19 tanısı ile yaşamını yitiren arkadaşlarımız oldu. Diyarbakır’da bizim ulaşabildiğimiz verilere göre 150 kişiye yakın sağlık emekçisi Covid’e yakalandı. Bu kadar fedakarlık ve mücadelemiz sonrasında maddi ve manevi beklentilerimiz hala da karşılanmamıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan üç ay süreyle tavandan ek ödeme “müjde”si sorunlar yaratmaya devam etmektedir. Tavandan performans ödemesi vaadiyle yaratılan beklentinin sonuçları ortaya çıkmış durumdadır.  Tavan uygulamasına yönelik vaadin uygulanmasında yeni adaletsizlikler ve mağduriyetler oluşmuştur. Sağlık hizmeti bir ekip işi olmasına, ekibin tüm parçaları benzer riskler altında çalışmasına, hatta kimi sağlık meslek gruplarında Covid-19 hastalığına yakalanan sayısı daha fazla olmasına rağmen Bakanlığın yanlış adımı sonucu ekibin üyeleri arasında farklı ödemeler olduğu gibi ortak kullanım kapsamında olmayan üniversite hastanelerinde bu sorun katmerleşmiştir.  Dicle Üniversite Hastanesi’nde Mart, Nisan, Mayıs performans ödemeleri yeni yeni ödenmeye başlanılmıştır. Bu ödemelerin hesaplanmasında temizlik personeli, hasta destek personeli, güvenlikçiler, veri giriş elemanı idari personeli, teknikerler, 4/D’li hemşireler, laborantlar, anestezi teknikerleri, sözleşmeli- kadrolu hemşireler vaad edilen tavandan performans ödemelerinden yararlandırılmamıştır.  Sağlık hizmetlerinde son 20 yılıdır uygulanan döner sermaye kapsamındaki ek ödemeler, hem eksik hem de emekliliğe yansıtılmadığından kaynaklı ekonomik kayıplarımızın artmasına neden oluyor. Sağlık hizmeti bir ekip işi olduğunu tekrardan hatırlatıp,  bu haksız ve adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Gerekli hukuki başvurularımızı da yapacağımızı belirtiyoruz. Dicle Üniversitesi Hastanelerinde aynı serviste aynı işi yapan sağlık çalışanları arasındaki farklılar biran önce giderilmelidir. 4/D’li- 4/B statüsünde çalışan hemşirelerin kadroya alınmasını, herkesin güvenceli iş güvenli bir geleceğe hakkı olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadele edilen bu dönemde, tüm sağlık emekçilerine kadro ve istihdam biçimi ayrımına bakılmaksızın tüm sağlık kurumlarında ayrımsız olarak çift maaş ödemesi yapılmalı talebimizi her platformda dillendirdik. Ama bu maalesef karşılanmadı. Sağlık emekçilerinin masraflarındaki artış ve gelirlerindeki düşme düşünüldüğünde mevcut tavan ödemesi vaadi sağlık emekçilerini beklenti içerisine sokmuşken uygulamada dağ fare doğurmuştur.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]