Batman Şubemiz “normalleşme” sürecine ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini açıkladı.

Şube Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Batman Şube Eş Başkanımız Deniz Topkan şöyle konuştu: “Son günlerde meslektaşlarımız sağlık çalışanlarından aldığımız bilgiler ve basına da yansıyan haberlerden Batman’da Covid-19 vaka sayısının ciddi biçimde arttığını gözlemliyoruz. Maalesef son iki haftadaki vaka sayısının, pandeminin ilk iki ayında ilimizde gözlenen toplam vaka sayısıyla aynı olduğunu belirtebiliriz. 26 Mayıs tarihinde paylaşılan veri sayısı 534 (26 Mayıs -11 Haziran arası) yeni vaka sayısı pozitif 371. Bu sayının şikayet ve tomografi ile tespitli 513 olduğunu ifade edebiliriz. Vakaların yaş ortalamasının genç olması ve çoğunun asemptomatik ve yoğun bakım seviyesinde bir tıbbi desteğe ihtiyaç duymaması sevindirici olsa da. Vakalardaki bu artışın sebebinin 1 Haziran da başlayan  ‘normalleşme süreci’ olup olmadığı da akıllarda bir soru olarak belirmektedir. Normalleşme sürecinin hastalığın seyri göz önüne alınarak ve toplum sağlığı gözetilerek mi yoksa ekonomik krize karşı halkın sağlığını tehlikeye atarak mı başlatılmış bir süreç olduğu halkımızda kaygı yaratmaktadır. Ayrıca sokağa çıkma yasakları konusunda çıkan farklı yaklaşım ve haberler halkta bir ciddiyetsizlik hissi ve güven sorunu yaratmıştır. Normalleşme süreci adı altında yaşadığımız bu dönemde hükümet eğer sürü bağışıklığı politikasını uygulamaya soktu ise, bunu, Türkiye halkları ile açık şekilde, avantajları ve dezavantajlarını açıklayarak paylaşmalı ve olası vaka yüksekliği ve buna bağlı panik durumları için vatandaşların güvende hissetmesini sağlamalıdır. Enfekte kişi sayısı, normalleşme sürecine bağlı olarak artarsa vatandaşların psikolojilerinin ve buna bağlı ekonomik dalgalanmaların da öngörülmesi gerekmektedir. Pandemi kurulu, şu an itibari ile toplanıp toplanmadığını bilemediğimiz, kararlarından haberdar edilmediğimiz bir kuruldur. Olası vaka artışı ve panik durumlarından daha güçlü ve sağlıklı çıkabilmek için, İl Pandemi Kurulunun daha aktif, daha katılımcı, daha şeffaf, daha güvenilir ve özgün karar ve tedbirler geliştirecek şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Yapılan bu uygulamalar insanlarda salgının bittiği algısı yaratmış, ilk pozitif vakanın görüldüğü günlerde gösterilen özen yerini rahatlamaya bırakmıştır. Sokakların kalabalıklaştığı, maske takılmadığı, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlemlenmiştir. Yaratılan bu algı sağlık bilim kurullarının, TTB’nin, halk sağlığı bilim uzmanlarının önerilerinin dikkate alınmaktan vazgeçildiği gözlenmektedir. Pandemi sürecinde insanlarımızı sağlığına kavuşturmak için sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte evlerinden uzak koruyucu ekipman içinde ağır çalışma koşulları ve uzun süreli tutulan nöbetler ve bu görevi yerine getirirken hastalanan 40 sağlık çalışanın mücadelesi karşısında yaşanan bu vaka artışları, emeklerimizin boşa gideceği kaygısı oluşmuştur. Gelen bu dalganın daha artmaması için Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak normalleşme süreci ile “salgın geçti” yanılgısına düşülmemesi istiyoruz. Kamuoyuna çağrımız, Covid-19 pandemisine karşı önerileri sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmeleridir. Yaşadığımız bu süreçte yani normal olmayan normalleşme sürecinde biz sağlık emekçilerinin talepleri şunlardır: Tüm sağlık emekçilerine 5 güne bir yaygın test yapılmalıdır. İstihdam şekline bakmadan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine koruyucu ekipman eksiksiz bir şekilde sağlanmalıdır. Performans sistemi kaldırılarak tüm sağlık emekçilerine insanca yaşayacağı ve emekliliğine yansıyacağı bir ücret verilmelidir. Covid–19 meslek hastalığı kabul edilmeli ve iş kazası raporu tutulması zorunlu olmalıdır. Tüm sağlık emekçilerine 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmelidir. Haksız ve hukuksuz bir biçimde ihraç edilen sağlık emekçileri görevlerine iade edilmelidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarına uygulanan mobbing son bulmalı hukuksuzca sürgün edilenler görev yerlerine iade edilmelidir.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]