Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya, sendikamızın eş genel başkanları Gönül Erden ile İbrahim Kara’nın yanı sıra Dev Sağlık-İş, TTB, TDB, TEB, THD, SHUDER, TPD, Tüm Rad-Der, TMRT-DER, AVHO ve AHEF temsilcileri katıldı.

Toplantıya katılan örgüt temsilcileri pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunup, üyelerinin/meslektaşlarının taleplerini ilettiler.

Sendikamız adına konuşan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden de pandemi sürecinde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunlar ile taleplerini dile getirdi.

Erden, “Yaşadığımız sorunların başında koruyucu ekipman eksikliği, iş güvencesinden yoksun esnek ve kuralsız çalıştırma, döner sermaye ödemelerinde adaletsizliğin yanı sıra Batman’da sosyal hizmetlerdeki sürgün ve pandemi sürecinde açıklama yapan, sosyal medyada paylaşımda bulunan üyelerimize yönelik soruşturma ve baskılar söz konusu’ diye konuştu.

Güvenceli çalışma, 3600 ek gösterge, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek temel ücret, yıpranma payı vb. taleplerimizi ifade eden Erden, “Yeni bir yaşamın inşası toplumsal muhalefet bileşenlerinin bir aradaki dayanışma ve mücadelesinden geçmektedir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise sağlık alanındaki sorunlara ve çözümlerine ilişkin değerlendirmelerini yaptıktan sonra pandemi sürecinde canla başla mücadele yürüten sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine teşekkür etti.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]