Covid-19 salgınının başında itibaren sağlık emekçileri ile birlikte sosyal hizmet alınında görev yapan emekçiler de en önde salgın tedbirlerinin uygulanması, hem de hizmet verilen kesimlerin ihtiyaç olan hizmetlere erişebilmesi için canla başla çalışmaktadır.

Sendikamız, sosyal hizmet emekçilerinin ve hizmet alanların korunması ve hizmetlerin en doğru şekilde sürdürülmesine yoğunlaşmış durumda iken ne yazık ki birçok ilde üyelerimize çeşitli biçimlerde gerçekleştirilen baskılar ve sendikal faaliyetlerimizin engellenmesi çabaları salgın boyunca da devam etmektedir.

Bu illerin başında yer alan ve uzun süre üyelerimize sistematik olarak baskı ve mobbing uygulayan Batman AÇSH İl Müdürlüğü, salgın sürecinde de hukuki olmayan soruşturma süreçleri işleterek halkın sağlığını ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesini bir kenara bırakarak, yanlış uygulamalarını eleştiren emekçilerden öç almaya girişmiştir.

Batman AÇSH Müdürlüğü’nün antidemokratik, hukuk dışı uygulamalardan birkaç örnek vermek gerekirse;

· Üyelerimize yönelik ayrımcı uygulamalar ve mobbing yapılmaktadır.

· Üyelerimiz ihtiyaç gerekçesi ile bağdaşmayacak şekilde ve keyfi olarak rotasyon adı altında farklı kuruluşlarda çalışmaya gönderilmekte; başka bir ifadeyle “sürgün” mantığı ile hareket edilmekte, sendikal faaliyetlerimiz hedef alınmaktadır.

· Haklarını arayan, mevzuat çerçevesinde çalışma konusunda ısrar eden ve hizmet alan kesimlerin hak ve çıkarlarını mevzuat çerçevesinde koruyan üyelerimize yönelik baskılar gerçekleştirilmektedir. İki üyemize bazı “tanıdık” müracaatçıların dosyaları verilerek yönetmeliklere aykırı şekilde uygulama yapılması talep edilmiş; bunu kabul etmeyen üyelerimize cezalandırmak amacı ile disiplin soruşturmaları açılmış; üstelik soruşturmayı etkilemek amacı ile üyelerimizin çalıştığı dosyalar üzerinde oynama yapılmış, verilen cezalar mahkeme kararları tarafından hukuksuz bulunarak bozulmuş ve keyfilik hukuki olarak da kanıtlanmıştır. Ancak mahkeme karlarına rağmen benzer şekilde soruşturma baskıları devam etmektedir.

· Bir çok alanda olduğu gibi Vefa Destek Projesi’nde görevlendirilen sosyal hizmet emekçiler için de uygun sayıda ve nitelikle koruyucu ekipman sağlanması gerekmekte iken Batman’da bu sağlanmadan, yani korunabilecekleri ekipman ve koşullar sağlanmadan 65 yaş üstü vatandaşlarımızla temas kurulması istenmiştir. Üyelerimiz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri dikkate alınmadan, yazılı olarak talep edilen eksik koruyucu ekipman tamamlanmadan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla temas kurulmasının hem çalışanlar hem de hizmetten yararlanan vatandaşlarımız açısından oluşturacağı tehlikeyi dile getirdiklerinde, görevi bu tedbirleri eksiksiz sağlamak olan yöneticiler bunu yapmak yerine üyelerimize hukuki olmayan keyfi soruşturmalar açmış ve aynı hukuksuzlukla süreci yürüterek 30/1 oranında maaştan kesim cezası vermişlerdir.

Hırsını alamayan Batman AÇSH Müdürlüğü, bir hak ve yükümlülük olan “korunma talep etme” hakkı talep eden emekçileri il dışına sürgün ederek ikinci kez cezalandırmak istemektedir.

Ramazan Bayramı arifesinde Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz bu günler sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan her bir emekçinin katkısına ihtiyaç duyulan bu süreçte hukuk dışı bir şekilde sendikamız üyelerinin il dışına sürgün edilerek hizmete ihtiyaç duyan vatandaşlarımız hizmet sunmaları engellenmiştir.

Sendikamızın faaliyetlerini engelleyen, sendikalar arasında ayrımcı politika yürüten her türlü anlayışın karşısında bugüne kadar nasıl ki, fiili, meşru bir mücadele yürüttük ise bugünde Batman AÇSH Müdürlüğü’nün bu uygulamalarının karşısında olacağımızı ve anayasadan doğan her hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. 23.05.2020

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]