İstanbul Şubelerimiz, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Dev Sağlık-İş ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nden Temel Ücret Artışı Dilekçesi

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Şubelerimiz, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Dev Sağlık-İş ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği “üç ay süreyle adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışı” talebinin yer aldığı dilekçeleri hastane yöneticilerine ve sağlık il ve ilçe müdürlüklerine teslim etti.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Sağlık Bakanı tarafından salgınla mücadele eden sağlık emekçilerine üç ay süreyle tavandan ek ödeme yapılacağı ilan edildi ve bu durum 24/03/2020 tarihinde ek ödeme yönetmeliğine geçici madde eklenerek mevzuata girdi. Sağlık Bakanlığı “müjde, ödül” olarak isimlendirdikleri ek ödemeyi ne yazık ki adaletsiz bir şekilde dağıtma seçeneğini seçti. Sağlık emekçilerinin yıllarca özlük hakkı ve insanca yaşama yetecek maaş taleplerini kulak ardı eden iktidar şov yaparcasına tüm sağlık emekçilerine ek ödemeleri tavan olan %100 üzerinde yapacağını ilan etti. Çok geçmeden herkese değil, bazı emekçilere %100, bazılarına %55 ek ödeme vereceklerini ilan ettiler. Sağlık bakanı ardından herkes için eşit risk yok o yüzden herkese eşit ödeme yapamayız diyerek  sağlık emekçilerini rencide etmekle kalmadı aynı zamanda söylediklerini de ters yüz etti. Şu çok açık ki sağlık emekçilerinin talebi kendilerine Covid-19 pandemisi ile mücadele için 3 ay süreyle “ödül” olarak verilecek ek ödeme değildi. Bizler sağlık alanında örgütlü meslek örgütleri olarak insanların ölüm kalım mücadelesi verdiği bu dönemde maaş ile ilgili bir talebi konuşmayı şimdiye kadar doğru bulmadık. Fakat ek ödeme olarak yapılan adaletsiz dağıtım bu konuda açıklama yapmamızı ve harekete geçmemizi zorunlu kılmıştır.  Sağlık bakanının kendisine ve bürokratlarına şunları söylemek isteriz; Basın önünde tüm sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını ifade ettiğiniz açıklamayı, çok geçmeden düzeltme ihtiyacı göstermenize gerekçe olarak çalışanlar arası adaleti gösterdiniz. Onlarca sağlık emekçisini kaybettiğimiz, binlerce sağlık emekçisinin Covid-19 ile enfekte olduğu şu günlerde sağlık emekçilerine yapılan ödemenin hakkaniyetli ve adil olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizlere üç ay boyunca verileceğini ifade ettiğiniz ek ödeme başlı başına bir adaletsizlik kaynağı olmuştur. Şunu belirtmek isteriz ki sağlık alanının tüm sıkıntılarını sırtlayan sağlık çalışanları bulaşıcı hastalık riskinin olduğu şu günlerde de görevlerinin başındadır. Sağlık hizmetinin tüm birimlerinde yürütülen sağlık hizmeti sağlık işçisinden hekimine, hemşiresinden teknisyenine, eczacısından  ebesine, diş hekiminden  sekreterine bir bütün olarak sağlık çalışanlarının emekleri ile yürütülmektedir. Çok iyi biliyoruz ki sağlık hizmeti bir ekip işidir. Sağlık hizmetinde ekip üyelerinin sorumlulukları birbirinden üstün ya da önemli değildir. Hekim, sağlık işçisi, hemşire, teknisyen, hasta bakıcı, eczacı, veri giriş çalışanı sağlık sisteminin olmazsa olmazları ve birbirinin tamamlayıcısıdır. Covid-19 nedeniyle hasta bakıcısından hekimine, temizlik personelinden güvenliğine 30’un üzerinde sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. On binin üzerinde sağlık emekçisi bulaşıcı enfeksiyona yakalanarak hastalandı. Sağlık çalışanlarına  üç ay süreyle verileceği ifade edilen ek ödemeler performans sistemi baz alınarak yapıldığı için ne yazık ki büyük bir adaletsizliğe neden olmuş, bir çok sağlık çalışanı bu ödemeden yararlanamamış, yine bir çok sağlık çalışanı cüzzi ödemeler alabilmiştir. Biz biliyoruz ki artık korona virüs her yerde, ayrım yapılmaksızın bütün sağlık çalışanları için bulaş riski söz konusu. Bu nedenle sağlık emekçilerinin arasında yaptığınız ayrımcılığa ve bu adaletsizliğin ana sebebi olan performans sistemine derhal son verilmeli,  Covid-19 pandemisiyle mücadelede görevlerinin gerektirdiği her yerde hizmet yürüten tüm sağlık emekçileri için uzun süredir talep ettikleri yoksulluk sınırının üzerinde temel ücret artışı sağlanmalıdır. Sağlık emekçilerinin talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, insanca yaşam için temel ücret artışıdır. Bizler bu metinde imzası bulunan sağlık emek, meslek örgütleri tüm sağlık emekçilerin hastane yöneticilerine ve sağlık il ve ilçe müdürlüklerine bu adaletsizliğin giderilmesi için topladığımız dilekçeleri kurumlarımıza teslim ediyoruz ve dilekçelerimizin takipçisi olacağımızı bildiririz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]