Eskişehir Şubemiz, önümüzdeki sürecin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin risklerini en aza indirgeyecek şekilde planlanması için önerilerini açıkladı.

Şube adına açıklama yapan Eskişehir Şube Eş Başkanımız Birtürk Özkavak şöyle konuştu: “Son günlerin değişmez gündemi Covid salgını üzerindeki tartışmalar sürüyor. Salgını yendik, kontrol altına aldık tartışmaları giderek bilimsel düzlemin dışına çıkarılarak yaşanan gerçekliğin üzeri örtülmek isteniyor. Tam da bu süreçlerde Covid-19 nedeniyle peşi peşine hayatını kaybeden sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin, hekimlerin olduğunu görmeye başladık. Yani salgın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri içinde yıkıcı etkileriyle sürüyor ve her an yeni bulaşların önünü açacak şekilde ilerliyor. Dolayışı ile önümüzdeki sürecin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin risklerini en aza indirgeyecek şekilde planlanması, bilimsel gereklilikler üzerinden, şov yapmadan, yanıltmadan yürütülmesi, sürecin sağlık alanındaki örgütlü sendika ve meslek odalarının önerileri dikkate alınarak planlanması çok önemlidir. Bu yapılmadığı takdirde çok daha sıkıntılı bir tabloyla karşılaşılması olasılığını şimdiden hatırlatıyoruz. Bu amaçla önerilerimizi bir kez daha dile getirmek isteriz.

1.Sonraki süreçlerin hazırlığı ve planlaması için tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine hızla test yapılmalıdır.

2.KKE Temini konusunda eksiklikler yaşanmamalı tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ihtiyaçları düzenli ve eksiksiz bir biçimde sağlanmalıdır.

3.Giderek artacak poliklinik sayıları göz önüne alınarak özellikle birinci basamak ve acillerde şimdiden gerekli tedbirler alınmalıdır. Raporlu ilaçların eczanelerden ödenmesi gibi uygulamalar yılsonuna dek uzatılmalıdır.

4.Hastanelerde ve birinci basamakta dönüşümlü çalışma uygulamalarına en az 6 ay boyunca devam edilmelidir.

5.İl bazında Kamu Hastanelerimizden birisi klasik görevlerine devam edecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Biriken mağduriyetler gecikmeler tıbbi aciliyeti dikkate alınarak çözülmelidir.

6.Salgının başında alkışlar eşliğinde sağlık emekçilerine tavandan ek ödeme yapılacağı şeklindeki açıklamalar boş çıkmıştır. Yüz binlerce sağlık emekçisi hayal kırıklığı yaşamıştır. Ödemeler yapıldıktan sonra görülmüştür ki sağlık emekçileri arasında hakkaniyetle adaletle bağdaşmayacak farklar yaşanmış,15-20 kata çıkan dengesizlikler yaşanmıştır. Birinci basamak sağlık emekçileri salgına karşı mücadelenin en önemli neferlerinden biri olmasına rağmen tek kuruş ek ödeme almamıştır. Bu travmaları sağlık emekçilerine yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sendika olarak ortaya çıkan bu adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesini ek tedbirler alarak hastanelerde çalışan hizmetlisinden tıbbı sekreterine, aşçısından, hemşiresine hekimine kadar tüm çalışanlarına ayrımsız tavandan ödemeler yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca tüm birinci basamak sağlık emekçilerine salgın süresince mart ayından başlamak üzere çift maaş nispetinde ödeme yapılmasını talep ediyoruz.

7.Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine bir derece verilmelidir.3600 ek gösterge, yıpranma hakkı tüm çalışanları ayrımsız ve geçmiş çalışma dönemlerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

8.Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine salgındaki özverili çalışmaları ve yaşadıkları ağır iş yükünü bir nebze hafifletmek adına huzurlu bir tatil geçirebilmeleri adına bu yıla özel tatil tazminatı verilmelidir.

9.Salgında hastalığa yakalanan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine “iş kazası ve meslek hastalığı” tanısı konarak kendisine veya yakınlarına ödenmesi gereken tazminatlar ivedilikle ödenmeli her türden mağduriyetleri giderilmelidir.

10.Salgın süresince hayatını kaybeden sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini minnetle anarak onlara olan saygımızı daima yaşamak ve yaşatmak için isimlerinin hastanelere, aile sağlığı merkezlerine, huzurevlerine verilmesini talep ediyoruz

Sendikamız her zaman olduğu gibi bu salgın süresincede de sağlık emekçilerinin en yakın ve gerçek sesi olarak onlarla beraber en ön cephede olmuştur. Başta sağlıkları olmak üzere tüm haklarını korumak ve geliştirmek için canla başla mücadele içinde olmuştur. Bundan sonrada mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Saydığımız bu on talebin takipçisi olacağız.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]