Samsun Şubemiz, Covid-19 salgınında sağlık emekçileri için alınması gereken önlemleri açıkladı.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Samsun Şube Başkanımız Aysel Ocak şöyle konuştu: “Dünyada ve ülkemizde yayılan Covid-19 pandemisi mücadelesinde görev alan bütün sağlık çalışanlarını selamlayarak ve bu mücadelede Türkiye’de ilk tanıyı koyan ve hastalığa yakalanarak hayatını kaybeden hocamız Cemil Taşçıoğlu’nu minnetle anarak açıklamaya başlamak istiyoruz. Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamalardan altı yüzün üstünde sağlık çalışanına Covid-19 virüsünün bulaştığını öğreniyoruz. Temenni ederiz bu rakamlar daha fazla değildir. Biz sağlık çalışanları bu sürecin şeffaf ve kamuya açık olarak yürütülmesi gerektiğini, kamu ve özel sektöre ait bütün olanakların verimli şekilde bu halk sağlığı problemi konusunda kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından bu mücadelenin şeffaf ve verimli şekilde yürütülmediğine yönelik ciddi kaygılarımız bulunmaktadır.

Şöyle ki

1-Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının ciddi risk taşıması ve pozitif vakalar ile çalışmaları göz önüne alındığında, belirti beklenilmeden bütün sağlık çalışanlarına test yapılarak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

2-Orta Karadeniz’de bulunan illerden gelen Covid-19 testlerinin yalnızca halk sağlığı laboratuvarında yapılmasına izin verilmesinin nedeni anlaşılmamaktadır. Kaldı ki test sayısının da son derece yetersiz olduğu görülmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan laboratuvarların teknik donanım, uzman hekim ve kadro açısından yeterli olmasına rağmen bu hastanelerin kullanılmama gerekçeleri anlaşılamamaktadır. Bu hastanelere bağlı laboratuvarlar en kısa sürede sürece dahil edilmeli ve harekete geçirilmelidir.

3-Samsun’un Sağlık Bakanlığı tarafından pozitif vaka sayısı açısından ilk on il arasında olduğuna yönelik yapılan açıklama göz önüne alındığında Valilik makamının koordinasyonunda oluşturulan Pandemi Kurulu’na OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bulunan ilgili akademisyenler, sağlık alanında çalışan dernek ve sendikalar, Tabip Odası, alt belediyeler acil olarak dahil edilmeli, sürece katkı vermeleri sağlanmalıdır.

4-Sağlık Bakanı’nın kişisel hijyen ve koruyucu ekipman açısından sağlık çalışanlarının eksiğinin olmadığına yönelik açıklamalar yapmasına rağmen, acil servisler ve karantina servisleri dışında ciddi risk teşkil eden aile hekimliklerinde, tedavileri kesintisiz devam eden onkoloji hastalarının bulunduğu kliniklerde ve diğer birimlerde ciddi maske, siperlik, el dezenfektasyonu sıkıntısı yaşandığı sendikamız tarafından izlenmekte ve görülmektedir. Bu eksikliklerin sağlık hizmeti verilen bütün birimlerde giderilmesi hayati bir zorunluluktur.

5-Çalışma saatlerinin rahatlatıldığına yönelik yapılan açıklamalara rağmen yirmi dört saate varan nöbetler şeklinde çalışmalar devam etmekte olup bu yoğunlukta ve streste aynı moral motivasyon ile çalışmaların aylarca sürdürülmesi gerektiği ön görüsünden hareketle en kısa sürede çalışanların talepleri alınarak gerekli takviyeler yapılmalı ve sağlık çalışanları rahatlatılmalıdır.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]