Sağlık Emekçilerinin Sağlığı ve Güvenliği Sağlık Bakanlığı’na ve Onun Liyakatsız Kurum Yöneticilerinin İnsafına Terk Edilemez!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Tüm Sağlık Emekçilerine Çağrımızdır; Toplum Sağlığı İçin Öncelikle Sağlığımızı Korumalıyız, Güvenliğimizi Almalıyız!

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada yapılan testlerde “pozitif çıkan sağlıkçı çalışanı sayısı 601….” ve  “bu kadar hızlı yayılacağını beklemiyordum” ifadelerinde bulundu.

Biliyoruz ki sağlık emekçilerine yaygın test yapılmamaktadır. Bu durumda bile ortaya çıkan 601 emekçinin test sonuçlarının pozitif olması, üzülerek belirtmek istiyoruz ki buz dağının sadece görünen yüzüdür. Sağlık Bakanının yaptığı bu açıklamaları ve bahanelerini kabul etmiyoruz.  Sağlık emekçilerini korumaya dönük yeterli tedbir ve önlemlerin alınmamasının sonucu olarak 601 sağlık emekçisinin Covid-19 pozitif olmasının birinci derecede sorumlusu siyasal iktidar ve Sağlık Bakanlığıdır.

İlk günden itibaren başta sendikamız SES olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütleri olarak sağlık emekçilerine ve kamuoyuna sağlık emekçilerinin sağlığı ve güvenliği için yeterince önlem alınmadığı konusunda uyarılar yapıyor ve önlemlerin alınması için mücadele ediyoruz.  Ancak Sağlık Bakanı ısrarla sendikalar, odalar ve derneklerle iş birliği yapmama, uyarılarımızı görmeme ve önerilerimizi dikkate almamaya devam ediyor.

Sağlık kurumları yöneticileri ise sendika temsilcilerimiz, üyelerimiz ve sağlık emekçileri tarafından uyarılmasına rağmen Bakanın yaptığından farklı bir tutum sergilemiyor.  Başından beri söylediklerimize karşılık yandaş sendika aracılığıyla çalışanları bu koşullarda çalışmaya ikna etmeye, toplumu ve sağlık emekçilerini yanıltmaya devam ediyorlar.“ İşler yürüsün de nasıl yürürse yürüsün” anlayışıyla hareket ediyorlar. Sağlık hizmetleri zaten yıllardır bu yönetici kadrosu aracılığıyla bu şekilde yürütülüyor.

ÇAĞRIMIZ TÜM SAĞLIK EMEKÇİLERİNEDİR

Sağlık hizmeti için önce sağlık ve güvenlik diyoruz. Gerekli koruyucu önlemler alınmadan, yeterli, uygun nitelik ve kalitede koruyucu ekipman sağlanmadan hastalara müdahale etmeyin. Çalışma arkadaşlarınızın, diğer sağlık emekçilerinin de kendilerini riske atarak hastalara müdahale etmesine izin vermeyin. Koruyucu ekipman sağlanması için hep birlikte mücadele edelim ve baskı oluşturalım.

Çünkü bu bizim temel hakkımız olduğu gibi, toplum sağlığı için de bir zorunluluktur. Kendi güvenliğimizin sağlanmasını istemek bir tercih değil, aynı zamanda bir sorumluluktur da.

Bu gün sağlık kurumlarını yönetenler ne sağlık emekçilerine ne de topluma karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmemektedir. Bu nedenle kendi sağlığımızı yöneticilerin insafına ve inisiyatifine bırakamayız. Sağlığımızı korumak için daha etkin sorumluluk almak biz sağlık emekçilerine düşmektedir. Bunun yolu da önlemlerin alınmasını sağlamak için örgütlenmek ve mücadele etmekten geçmektedir.

Bu salgına ve alınmayan tedbirlere, yetersizliklere karşı iş yerlerimizde bütün emekçilerle birlikte İŞYERİ SALGIN KOMİTELERİMİZİ kurmalı, kurumlardaki salgın yönetimine dair süreçlerin tamamında örgütlü bir şekilde yer almalıyız.  Alınmayan her önlem ayrım gözetmeden hepimizin sağlığını ve geleceğini etkiliyor. Bu nedenle salgın komitelerinde bütün emekçilerin birlikte mücadele etmesi son derece önemlidir. Komiteler aracılığı ile önlemlerin alınması, düzenlemelerin en uygun şekilde yapılması için kurumları ve Bakanlığı zorlamaları önemlidir. Bunun yol ve yöntemlerine hep birlikte karar vermeliyiz.

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu komitelerin kurulması için tüm temsilci ve yöneticilerimizle birlikte sorumluluk alacağımızı, komitelerin tüm çalışmalarında yer alacağımızı ifade ediyoruz.

Sağlık emekçilerinin sağlığını koruyacak gerekli tedbirler ve önlemler alınmadan kurum yöneticileri tarafından yapılan her türlü zorla çalıştırma girişiminin karşısında olacağız.

Yaşatmak için yaşamak,

Yaşamak için korunmak,

Korunmak için tüm tedbirlerin alınmasını istiyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]