COVİD-19 salgını giderek yaygınlaşmakta ve sağlık emekçilerinin hizmetine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak açıkladığımız ankette de görüldüğü gibi kişisel koruyucu donanım (KKD) olmadan çalıştırmanın yaygın olduğu ve bunun çok çeşitli riskler içerdiği anlaşılmaktadır.

KKD sağlanmadan çalıştırılmak istenen sağlık emekçilerinin bu çalıştırmayı kabul etmeyeceğine dair aşağıdaki dilekçe ile çalıştığı iş yerine başvurması gerekmektedir. Verilen dilekçe mutlaka evrak, tarih, sayı numarası alınmalı ve bir suret saklanmalıdır. Hatta mümkünse bu suretin bir fotokopisi Şube/Temsilciliklerimizde kalmalıdır.

Dilekçe veremeyecek durumda olan üyelerimizin aşağıdaki başvuru dilekçesini tutanak formatına dönüştürerek en az 3 imzalı tutanak haline getirmesi ve bu tutanağı daha sonra iş yerine vermesi ve bir suretini de kendisinde tutması gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]