Performans Değil Temel Ücret! Salgın Süresince Ayrımsız Olarak Tüm Sağlık Emekçilerine Çift Maaş Ödemesi Yapılsın!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı 23 Mart tarihinde yaptığı açıklamada üç ay süresince sağlık emekçilerine döner sermaye ödemelerinin tavandan yapılacağını duyurmuştu. Sendika olarak o dönemde “sağlık emekçilerinin salgınla mücadelesini performansla ölçemezsiniz” demiş, döner sermaye ek ödemelerinin şu haliyle özellikle hekim dışı sağlık emekçileri için ya hiç olmadığını ya da komik miktarlarda olduğunu hatırlatmış, ödemelerin tavandan yapılmasının meslekler arasındaki farkı kapatmayacağı gibi reelde alınan ücret anlamında da kayda değer bir değişikliğe sebep olmayacağını dile getirmiştik. “Salgınla mücadele edilen bu dönemde hastanelerin tüm bölümleri yüksek riskli kabul edilmeli, tüm sağlık emekçilerine kadro ve istihdam biçimi ayrımına bakılmaksızın yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyacak temel ücret verilmeli, sağlık emekçilerini tavandan döner sermaye söylemleri ile oyalamak yerine tüm emekçilere temel ücretlerinin en düşük 7.300  TL olacak şekilde artırılmalı” demiştik.

Ayrıca döner sermaye sistemi baz alınarak yapılan bu uygulamada diğer tüm sağlık emekçileriyle aynı risklere maruz kalan taşeron çalışanların, 4D kadrosunda çalışanların ve aile hekimliği birimlerinde çalışanların yararlanamadığına, bu durumun yarattığı haksızlığa dikkat çekmiştik.

Performans değil temel ücret talebimizi tekrar gündeme getirmiş ve salgın süresince çift maaş ödemesi, 1 yıllık yıpranma payı ve 1 derece ilerleme taleplerimizle imza kampanyamızı başlatmıştık.

Bakanlığın gündelik ve hesapsız adımlarının sonuçlarını salgın süresince hayatlarını ortaya koyarak mücadele etmekte olan sağlık emekçileri her gün acı bir şekilde yaşıyorlar. Tavandan performans ödemesi vaadiyle yaratılan beklentinin sonuçları ortaya çıkmış durumdadır. Sağlık hizmeti ekip işi olmasına, ekibin tüm parçaları benzer riskler altında çalışmasına hatta kimi sağlık meslek gruplarında hastalığa yakalanan sayısı daha fazla olmasına rağmen Bakanlığın yanlış adımı sonucu ekibin üyeleri arasında 16 kata varan farklı ödemeler olduğu gibi aile hekimliği alanında ise hiçbir ek ödeme artışı olmamıştır.

Bu durum canlarını ortaya koyarak mesleklerini icra eden sağlık emekçileri arasında huzursuzluğa, ekibin parçaları arasında hoşnutsuzluğa ve meslek gruplarının birbirine karşı olumsuz duygular geliştirmesine neden olmaktadır.

Bu hatadan derhal vazgeçilmeli, salgın süresince tüm sağlık kurumlarında ayrımsız olarak tüm emekçilere çift maaş ödemesi yapılmalıdır.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]