Sağlık ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmemesi gerekirken bugün artık biri diğerini çağrıştırır hale gelmiştir. Kışkırtılmış sağlık talebi, artan iş yükü, sağlık alanındaki bütün aksamalardan sağlık emekçilerinin sorumlu görülmesi ve şiddet göstermenin hak arama zannedilmesi sağlıkta şiddet olaylarının birincil nedenleridir. Bu sebeple de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın son bulması için mücadele etmek, şiddetle mücadelenin birincil ve en önemli ayağıdır.

Covid-19 salgını ile birlikte sağlık ortamı en yoğun ve kaotik zamanını yaşamaktadır.  Normal zamanlarda dahi günde 100 ve üzeri hasta muayenelerinin yapılmasında zorlanıyorduk. Randevu sisteminin işletilmemesi, hastaların poliklinikler önünde yığılmasına neden oluyor, acil servislerde her yıl ülke nüfusunun üzerinde hasta girişi yapılıyordu. Ve günde 31 sağlık emekçisi şiddete maruz kalıyordu!

Yıllardır sağlıkta şiddetin son bulması için sağlıkta dönüşüm programının durdurulmasını ve şiddet uygulayanlara yönelik caydırıcı ceza düzenlemeleri olması için mücadele ettik.

Doktor Ersin Arslan’ı kaybettiğimiz 17 Nisan’ı “Sağlıkta şiddetle mücadele günü” ilan ettik. Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri olarak 17 Nisan 2020 tarihinde sağlık alanında yaşadığımız şiddete dikkat çekmek, “yaşatmak için yaşamak istiyoruz” demek ve sağlıkta şiddet yasa tasarısının yasalaşması için 1 günlük iş bırakma, g(ö)rev çağrısında bulunmuştuk.

Salgın gündemiyle birlikte biz sağlık emekçilerinin yaşatmak için yaşama talebi tüm yakıcılığıyla tekrar kendini hissettirir durumdadır. Yeterli kişisel koruyucu malzeme sağlanmadan, sağlık kurumlarında yeterli düzenleme yapılmadan, beslenme/barınma/ulaşım koşulları sağlanmadan salgının en ön safında mücadele etmesi beklenen sağlık emekçileri enfekte olmakta, hayatını kaybetmektedir.

Yıllardır sendikal mücadeleye büyük katkıları olan Diyarbakır Şube iş yeri temsilcilerimizden sevgili Cuma Kurt’u da Covid-19 nedeniyle kaybettik. Bugün Cuma Kurt anısına ve kaybettiğimiz tüm sağlık emekçileri anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdik.

Artık ölmek istemiyoruz!

Şiddet görmek istemiyoruz, hastalıklara karşı korunmasız bırakılmak istemiyoruz.

Yaşatmak için yaşamak istiyoruz. Bu çığlımızı duyun. Sağlıkta şiddeti durdurun!

 

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]