Mersin Şubemiz, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan sağlık emekçilerinin Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) eksikliklerinin giderilmesini istedi.

Mersin Şubemiz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Dünyada 2019 Aralık ayında başlayan Koronavirüs salgını ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de başlamıştır. Bu nedenle ülkemizde pandemi için gereken önlemler gecikmeli, eksik ve yetersiz olsa da alınmaya başlanmıştır. Halkımıza çok acil durum olmadığı sürece hastanelere gitmemeleri, evde kalmaları yönünde çağrılar yapılmıştır. Sendikamız SES de o günden beri, sağlık emekçilerinin ve halkımızın sağlığının takipçisi olmuştur. Bu süreçte alınması gereken önlemleri takip ederek, önerilerde bulunarak sürece dahil olmaya çalışmıştır. Geldiğimiz noktada salgınla ilk muhatap olanlar, hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan sağlık emekçileridir. Ancak salgının ilk günlerinde hastane ve ASM’lerde bulaşı önlemek için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) (maske, eldiven, siperlik, tulum vb.) yok denecek kadar azdı, son günlerde hastanelerde bu KKD’ların karşılandığı ancak ASM’lerde halen bu donanımların çok eksik olduğu, sağlık çalışanlarınca sendikamıza bildirilmektedir. Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi salgın sürecinde bir kez daha görülmüştür. ASM’ler en yalın anlamı ile vatandaşın çeşitli nedenlerle başvurduğu ilk sağlık kurumlarıdır. Bulunduğu bölgede bütüncül hizmet veren, ekip çalışmasına dayalı sağlık ocakları sistemi sağlıkta dönüşüm adı altında neredeyse tasfiye edilmiş durumdadır. Birinci basamak sağlık hizmetini gereksizleştirerek hastanelere yığılmayı arttıran sağlık politikaları, aynı zamanda sağlık ekibini de sözleşmeli çalışmaya mahkûm etmiştir. Şimdi de ASM’lerdeki sağlık emekçilerine ülkenin her tarafında yaşanan bu salgın günlerinde “sözleşme gereği” yeterince KKD verilmediği, gerekçe olarak ise “ASM’lerin ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda“ olduğu gösterilmektedir. Aile hekimliği sözleşmesi hazırlanırken pandemi durumunun düşünülmemiş olduğu, bu sıkıntıların nedeninin bu öngörüsüz davranış olduğu açıktır. Bu gün itibariyle hastanelerimizde çalışan en az 4 sağlık çalışanında Covid pozitif tespit edilmiş olup, ASM’lerde KKD’ların ivedi olarak giderilmemesi halinde çok sayıda sağlık emekçisinin Covid-19 pozitif olmalarından ciddi şekilde endişe etmekteyiz. Böyle bir durumun sorumluları da bu donanımları sağlamayan yetkililer olacaktır. Sağlık hizmetinin gerçek anlamda kesintisiz verilebilmesinin ön koşulunun sağlık emekçisinin sağlığı olduğu bilinci ile hareket edilmeli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için sağlık emekçileri bedenen ve psikolojik olarak korunmalıdır. Hastanelerde çalışma şartları düzeltilmeli, riskli ve özellikli bölümlerde çalışanların uzun çalışma saatleri, dünyadaki örneklere göre düzenlenmelidir. Çalışanlar, pandeminin henüz başında yorgun düşürülmemeli, dönüşümlü çalışma esas alınmalı ve beslenmesine önem vermelidir. Personel sayısının arttırılması ve deneyimli sağlıkçıların gerektiği bu dönemde haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen tüm ihraçlar derhal göreve iade edilmelidir. Sendika olarak, Mersin halkına korku ve paniğe kapılmayalım ama yaşadığımız bu salgını da hafife almayalım diyoruz. Salgını önlemek için çalışan biz sağlık emekçileri, pandemi döneminde hastanelere hasta başvurularında doğal olarak ciddi bir düşüş gözlemekteyiz. Ancak Covid-19 dışı hastalıklarda korku nedeniyle hastaların hastanelere başvurmaya çekinildiği, bunun sonucunda acil hastalarının, kanser hastalarının ve kronik hastaların tanı ve tedavisinin gecikmesinin ilerde giderilmesi zor ve geri dönülmez sonuçlar doğabileceği değerlendirilmektedir. Biz sağlık emekçileri diyoruz ki, hiç kimse tedavisini aksatmamalıdır. Salgından ölümleri engelleyelim derken kronik hastalıkları olanlar ve takip gerektiren hastalar gözden kaçırmamalıdır. Biz sağlık emekçileri sağlıklı kalalım ki halkımıza da sağlık olalım.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]