Bursa KESK Şubeler Platformu: Salgınla Mücadele Bütünlüklü, Bilimsel ve Şeffaf Olmalı!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bursa KESK Şubeler Platformu, “Salgınla mücadelede başarıya ulaşabilmek için soruna bütünlüklü, bilimsel ve şeffaf yaklaşılmalı” açıklamasında bulundu.

Platform adına açıklama yapan KESK Bursa Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Fikret Gizir şöyle konuştu: “Bilindiği üzere ülkemizi, dünyayı karabasan gibi sarmalayan koronavirüs (Covid-19) salgını ile bütün dünya mücadele ediyor. Koronavirüs salgınının yayılmasında dünya genelinde yürütülen yanlış politikaların sonucu olan iklim krizi, ekolojik tahribat, çarpık kentleşme, yetersiz/sağlıksız gıda, bir bütün doğanın kirletilmesi ve aşırı endüstriyel tarımsal üretim gibi sorunların önemli etkisi olduğu, ve dolayısıyla salgın/hastalıkların doğa, çevre ve toplumdan bağımsız düşünülemeyeceği görüşündeyiz. Koronavirüs açıkça göstermiştir ki İnsanoğlu doğaya karşı bir savaş açacaksa bu savaşta ağır kayıplar verecek ve asla kazanan olamayacaktır. Öncelikle Covid-19 salgını boyunca tüm dünyada ve Türkiye’de sağlık emekçilerinin karşı karşıya kaldığı sorumluluklar, riskler ve yıpranma durumları bir kez daha açığa çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı veriler ile Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere bakıldığında Covid – 19 tanısı konan hastaların %3.5 ile %8.5’unun sağlık emekçileri olduğu ve yaşamını yitirenler arasında da önemli bir oranda oldukları anlaşılmaktadır. Bu durum mevcut hayati riskin ne kadar yüksek olduğunu ancak mesleki sorumluluğun bu riske rağmen yerine getirildiğini göstermektedir. Özellikle salgın hastalık durumlarında gerçekleştirilen yoğun ve nitelikli emeğin karşılığının verilmediği bir gerçektir. Kaldı ki Türkiye’de sağlık emekçilerinin temel ücretinin yoksulluk sınırının altında olduğu bilinmektedir. Salgınla mücadelede başarıya ulaşabilmek için soruna bütünlüklü, bilimsel ve şeffaf yaklaşılmalı, bilimsel ve şeffaf yürütülecek her mücadelede sendika olarak dayanışma içinde olacağımızın da bilinmesini istiyor, toplum, çevre ve çalışanların sağlığını önceleyen görüş ve önerilerimizi aşağıda belirtiyoruz.

 1. Gerek toplumun gerek bizlerin doğru bilgilendirilmesi, süreçlerin şeffaf yürütülmesi ve emek ve meslek örgütlerimizin süreçlerin parçası yapılması hayati önemdedir.
 2. Bütün süreç bilimin ışığında yürütülmeli, toplum zamanında ve sağlıklı bilgilendirilmelidir.
 3. Sahada ve iş yerlerinde fiili olarak çalışan tüm kamu çalışanlarının salgın hastalıklardan korunabilmesi için gerekli koruyucu donanım temin edilmelidir.
 4. Çalışma alanları dışında dinlenme alanları oluşturulmalı, mesai saatleri ve çalışma düzenleri yeni oluşan koşullar ve Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda düzenlenmelidir.
 5. Sağlık çalışanlarının 24 saat çalışma usulü sonlandırılmalı, çalışanlar üzerinde oluşan tükenmişlik sendromu önlenmelidir.
 6. Sağlık çalışanlarına Covid-19 salgınından dolayı çalıştıkları hastanelere yakın ücretsiz konaklama alanları tahsis edilmelidir.
 7. Belediyeler Sağlık çalışanları için derhal belli hatlar üzerinde ücretsiz servis hizmeti sağlamalıdır.
 8. Yoğun bakım ünitelerinin ihtiyacı kapasitelerinin dolma ihtimaline karşı, kapatılan Memleket Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi acilen pandemi hastanesine dönüştürülmelidir.
 9. Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan sağlıkta şiddet yasası yaşadığımız bu en kötü dönemde iktidar tarafından reddedilmiştir. Bu durum sahada çalışan sağlık çalışanlarımıza verilen değerin ispatıdır. Sağlık çalışanları alkışları hak ediyorlar ama alkışlar yeterli değildir ve bir an önce sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır.
 10. Küçük Aile İşletmeleri ve Tarımsal Kooperatiflerin Ülke Tarımı açısından ne kadar önemli olduğunu Koronavirüs pandemisi bize bir kez daha hatırlattı, ileride bütün tarımsal ve hayvansal ürünlerde bir kıtlık yaşanmaması için, bu tür küçük Aile İşletmeleri ve Tarımsal Kooperatifler desteklenerek üretim kapasiteleri arttırılmalıdır.
 11. Bitkisel üretim faaliyetlerinde yer alan mevsimlik tarım işçilerinin hijyen ve koruyucu malzeme erişiminde kolaylık sağlanmalıdır.
 12. Mevsimlik işçilerin nakilleri ve barınma koşulları yeni oluşan şartlara karşı düzenlenmelidir.
 13. Ders aracı olarak belirlenmemiş programların ve sitelerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da okul müdürlükleri tarafından öğretmenler tarafından kullanımı zorlanmamalıdır.
 14. EBA kullanımındaki aksaklıklar giderilmelidir.
 15. Ücretli, usta öğretici, özel eğitim kurumlarında çalışan eğim ve bilim emekçilerinin ücret kayıplarının karşılanması için gerekli adımlar atılmalıdır.
 16. Nüfus Müdürlüklerinde kayıp kimlik işlemlerinin dışındaki yenileme işlemleri pandemi süresince ertelenmelidir.
 17. Tüm kurum girişlerinde ateş ölçümü yapılmalı, kat girişlerinde dezenfektan bulundurulmalı, binalar rutin aralıklarla dezenfekte edilmelidir.

Salgının kontrol altına alınması için bütünsellik içinde bilimsel, şeffaf, tutarlı ve insan sağlığını önceleyen bir birliktelik ve dayanışmanın bütün kurumların ortak sorumluluğu olduğunun bilinciyle hareket etmek inancındayız. Sağlıklı günlere birlikte ulaşacağız.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]