Hatay Şubemiz, Covid-19 salgınına karşı önerilerini açıkladı.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Hatay Şube Eş Başkanlarımız Meryem Avcı ve Mahsun Aksu şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde salgınla mücadelede bir ayı geride bırakmış bulunmaktayız. İçerisinde bulunduğumuz günlerin yeni bulaş riskinin azaltılması için kritik günler olduğu tüm kesimler tarafından açıkça belirtilmesine rağmen ne yazık ki 10.04.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından iki saat kala sokağa çıkma yasağı plansız bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ve İçişleri Bakanlığı’nın bu talihsiz açıklamasının hemen ardından insan sokaklara dökülmüştür.  Bu durum bulaşa karşı alınmış önlemleri yerle yeksan etmiştir. Tüm önlemler iki saat içerisinde alt üst olmuş olup virüsün hızlıca tüm evlere girme riskini kat be kat artırmıştır.   Bizler sağlık ve emek örgütleri olarak biliyoruz ki sokağa dökülmenin sebebi sokağa inen halkların sorumsuzluğu, panik havası şeklinde açıklanamaz. Yine bizler biliyoruz ki bu sokağa dökülmelerin, tüm önlem kurallarının bir anda hızlı bir şekilde alt üst edilmesinin sebebi ülkede yaşayan yurttaşların önemli bir kesiminin içerisinde bulunduğu yoksulluk durumudur.  İnsanların evinde ancak ve ancak günü birlik ihtiyaçlarını karşılayabilme durumudur. Ayrıca bu yasağın hafta sonuna denk getirilmesi, üretimin devamını her koşulda devam ettirme, sermayeyi koruyup, emekçilerin sağlığının sermaye çıkarı yanında hiçe sayılması da bizlerin kaygısını arttırmaktadır. Yurttaşların iktidara olan güveninin dibe vurulduğu gerçeğinin en çıplak haliyle dışavurumudur. Bu gerçekler bizlerin tüm uyarılarımızın, taleplerimizin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur.  İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağını sorumsuzca, plansızca kamuoyuyla paylaşmasıyla salgını yönetememenin, yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olmasının, iktidara olan güveninin ortadan kalkmasının bedelini en ağır şekilde hep beraber ödemek durumunda bırakıldık. Covid-19 salgınıyla mücadelede bulaşın gün geçtikçe yayıldığı, ölümlerin her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz. İlk günden beri taleplerimizi, önerilerimizi çağrılarımızı her platformda her görüşmede tekrarlıyoruz. Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak salgınla mücadelede görevimizin başında olduğumuzu, üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi haklarımızı savunacağımızı, taleplerimizin takipçi olacağımızı söyledik söylemeye devam edeceğiz. Taleplerimizi tekrarlıyoruz diyoruz ki; Salgın yönetiminde sesimize ses verin. Başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olmak üzere sağlık örgütlerini sürece dahil edin. Evde kalma çağrılarının hayat bulması için evde kalma koşullarını sağlama güvencesini oluşturun. Sağlık çalışanlarının başta olmak üzere herkese test uygulamasını hayata geçirin. Halk sağlığı için herkesin gıda, hijyen, fatura, ödeme gibi temel ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanmasını güvence altına alın. Sosyal devlet ilkelerini aktif bir şekilde hayata geçirin. Tekrarlıyoruz taleplerimizin takipçi ve ısrarcısı olacağız. Salgını yönetememenize SES (siz) kalmayacağız. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak görevimizin başında olmaya,  başta tüm sağlık çalışanlarının ve halk sağlığının yılmaz savunucuları olarak halkın sesi olmaya devam edeceğiz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]