Adana Şube yöneticilerimiz ve Şehir Hastanesi iş yeri temsilcilerimiz, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Koray Daş’ı ziyaret etti.

Yöneticilerimiz ve iş yeri temsilcilerimiz görüşmede, şehir hastanesindeki sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin döner sermaye paylarının eksik dağıtılması sorununun çözülmesi, servislerde hemşire, servis  ve polikliniklerde sekreter  yetersizliğinin giderilmesi, hemşire, asistan ve doktor odalarının yetersizliğine çözüm bulunması, anjiyoda çalışan hemşirelerin tuttuğu nöbetlerin ücretinin öncelikli birim kaleminden ödenmesi, laboratuvar teknisyenleri ve hemşirelere verilen görevlerde eşit davranılması, çalışanların sık sık görev yeri değişimine gidilmemesi, süper nöbetleri öncelikli birimlere yerleştirilme de hassas davranılması, hastane idaresinin tüm sendikalara eşit mesafede olması, hastanede SES panosunun olması, 5555 kodunun daha rasyonel kullanılması, otopark, sterilazyon, çamaşır yıkanması ve güvenliğin yeterli olmaması, kapanan TOKİ Hastanesi konularını gündeme getirdi.

Başhekim Koray Daş ise sorunların çözülebileceğini belirterek, taleplerin karşılanabilir olduğunu ifade etti.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]