Giresun Temsilciliğimiz Covid-19 salgınına karşı il bazında yapılması gerekenlere dair görüş ve önerilerini açıkladı.

Temsilcilik Eş Başkanımız Gökhan Topal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Dünyada ve ülkemizde pandemi haline gelen Covid-19 salgını toplumun tüm kesimlerini tehdit etmekte, yarattığı tahribat her gün artmaktadır. Halkımız bir yandan salgın ile mücadele ederken bir yandan da işten çıkarılma, git gide pahalılaşan yaşam koşulları ve sevdikleri için gelecek kaygısı duymaktadırlar. Pandeminin fiziksel etkileri bir yana yarattığı psikolojik travma uzun yıllar etkisini gösterecektir. Ülkemizin bu salgına tam olarak hazır olmadığı ve kriz sürecinin sağlıklı yönetilemediği ortadadır. Yıllardır eşit, nitelikli, ulaşılabilir kamusal bir sağlık hizmetini savunan SES bir kez daha haklı çıkmış, sağlık emekçilerinin ve halkımızın yegane savunucusu olmuştur. Israrla sendikamız SES’i, Türk Tabipleri Birliği’ni ve birçok sivil toplum örgütünü süreçten kasıtlı olarak uzak tutmaya çalışan Sağlık Bakanlığı işlerin içinden çıkılmaz hale gelmesinde ki başlıca aktördür. Sağlık emekçilerinin sorunlarını bugüne kadar çözmekten ve anlamaktan uzak olan bakanlık tavandan ek ödemeler, internet paketleri gibi absürd sayılacak uygulamalar üretmiş, yandaşı olan sendika ise on-line konser önerisi ile adeta sağlık emekçileri ile dalga geçmiştir. Oysaki acil olarak yapılması gerekenler sahada çalışan sağlık emekçilerinin koruyucu ekipmanlarını nitelikli ve eksiksiz hale getirmek, rutin sağlık taramaları yapmak olmalı iken Bakanlığın küresel salgın planının olmayışı işleri bugün bu noktaya getirmiştir.

SES olarak İlimizde Covid-19 pandemisine yönelik görüş ve önerilerimiz şu şekildedir;

1.Sağlık Emekçilerinin koruyucu ekipman sayı ve niteliklerinin arttırılması,

2.Hastane yemeklerinin nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi,

3.Tüm hastane acil servislerine etkin triyaj sistemi kurulması,

4.Covid-19 şüphesi ile yatışı yapılan hastaların izolasyonunun sağlanması,

5.Temizlik, güvenlik, sekreterlik ve mutfak emekçilerinin artan iş yüküne karşı tedbirler ve yine koruyucu ekipman,

6.Sağlık emekçilerinin işe gidiş gelişleri ücretsiz servisler ile sağlanmalı,

7.Hastanelerin her yeri riskli birim kabul edilerek buna uygun ilaçlama yapılmalı,

8.Yatak sayılarını arttırmak için çalışmalar yapılmalı hatta sahra hastanesi planı yapılmalı,

9.Gebeliği olan, emziren ve kronik hastalığı olan sağlık emekçileri izinli sayılmalı,

10.Şiddet olaylarına karşı sağlık kuruluşlarında daha fazla polis görevlendirilmeli,

11.Sağlık emekçilerinin formaları hastane tarafından uygun koşullarda yıkanmalı,

12.Giresun OHAL Komisyonu’nda dosyaları bekleyen tüm sağlık emekçileri göreve iade edilmeli,

13.Atıl olarak çalışan tüm sağlık emekçileri asli kadrolarına uygun olarak vakit geçirilmeden hastanelerde görevlendirilmeli,

  1. Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezleri ekipman olarak takviye edilmeli,
  2. Huzurevleri ve bakımevleri gibi yaş ortalamasının yüksek olduğu yerlerde tedbirler sıklaştırılmalı,

16.Toplu çalışılan fabrika, atölye gibi yerlerde denetimler ve eğitimler arttırılmalı,

17.Pandemi dolayısıyla herhangi bir su ve elektrik kesintisi yapılmamalı,

18.Çöpler daha sık toplanmalı,

19.Sokaktaki dostlarımız unutulmamalı ve küçük dostlarımız için uygun yerlere mamalar bırakılmalı,

20.Giresun Valiliği tüm verileri şeffaf olarak paylaşmalı,

21.Giresun Valiliği kesin tanı konulan hastaların yaşadıkları yerleri karantinaya almalı ve bunun bilgilendirmesi halka yapılmalı,

22.Giresun Valiliği oluşturduğu Vefa Destek Grubuna bir cemaat ile olan bağlantıları kamuoyunun malumu olan Beşir Derneği gibi ya da TÜGVA gibi dernekler yerine diğer STK’lar ile iş birliğine gitmeli. Kamu kaynakları asla ve asla yukarıda saydığımız dernek ya da vakıfların inisiyatifine, bilgisine bırakılmamalı.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]