Covid-19 salgını boyunca değişmeyenlerden biri de iktidarın uygulamalarını eleştirenlere yönelik baskı ve saldırı yöntemleridir. Bugün bir benzeri Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık’a karşı yürütülüyor. Salgın sürecinin yönetimine dair tespitlerini bir bilim insanı sorumluluğu ile paylaşan Ahmet Saltık hedef gösterilmektedir.  İktidarın uygulamalarına övgüler dizmeyen her bilim insanına yapıldığı gibi Saltık’ın da sesinin kısılması istenilmektedir. Bilime saldırılar hiç bir devirde son bulmamıştır, ama bilim de hiç bir zaman susmamıştır. Salgında halka en büyük zarar çıkar uğruna, gerçeklerin üstünü kapatmaya çalışmaktır.

SES olarak da salgının ilk gününden itibaren sağlık alanında yapılması gerekenler, sağlık emekçilerinin korunması, halkın korunması, gereken önlemlerin alınması için uyarılarımızı yapıyor, mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz.

Halk sağlığı uzmanı Ahmet Saltık hocamızın da yalnız olmadığını, olmayacağını, dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]