Ankara Şubemiz, sağlık ve sosyal hizmet alanında Covid-19 salgını ile görülen sorunlara ilişkin raporları kapsamında yapmış olduğu saha gezilerinde, asistan hekimlerin süreç içerisinde yoğun olarak yaşadığı sorunlara yönelik tespitlerde bulundu.

Ankara’da bulunan tüm eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ihtisas yapan asistan hekimler ile görüşme yöntemiyle hazırlanan raporda, şu ifadelere yer verildi: “Ankara ilinde 2016 yılında yayımlanan çalışmada ortalama kamuda görev yapan bir memurun yıllık çalışma saati 1688 saatken, asistan hekimlerin 900 saat daha fazla mesai gerçekleştirdiği ortaya konmuştur. Asistan hekimlerin çalışma usul ve esasları bakımından korunmasız oluşu, saat olarak ürettikleri hizmetin iki katı kadar hizmet üretmeye mecbur kılmıştır. Araştırmanın yapıldığı hastanelerde, veriler saat olarak 122 asistanın tamamlayacağı hizmetin 59 asistan tarafından karşılandığı tespit edilmiştir. Ülkemizde eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde gerek poliklinik hizmetleri gerekse yataklı servis hizmetleri yoğunluklu olarak asistan hekimler tarafından yürütülmektedir. Covid-19 salgını kapsamında ilimizde bulunan eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde görev yapan asistan hekimler ile yaptığımız görüşmelerde genel hekim hizmetlerinin daha da artarak asistan hekimler üzerinden sunulduğu ifade edilmiştir. Asistan hekimlerin Covid-19 salgını döneminde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri kapsamındaki raporumuzun, hem sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sağlığını korumakta hem de salgınla etkin mücadelede yararlı olacağını düşünmekteyiz.” Raporun tamamı için  Tıklayınız

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]