Sağlık Emek ve Meslek Örgütü Temsilcileri 15 Mart Büyük Beyaz Miting Öncesinde Sağlıkçı Vekiller ve Basın Emekçileriyle Bir Araya Geldi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri, 15 Mart Büyük Beyaz Miting öncesinde sağlıkçı milletvekilleri ve basın emekçileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

29 Şubat günü Alba Otel’e gerçekleştirilen toplantıya Eş Genel Başkanlarımız Gönül Erden ve İbrahim Kara ile MYK üyelerimiz Pınar İçel, Ali Önal, Fikret Çalağan ve Aylin Akçay, TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç, sağlık emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yanı sıra HDP Milletvekilleri Habip Eksik ve Kemal Peköz, CHP Milletvekilleri Gamze Taşçıer, Ali Şeker, Servet Ünsal ve Murat Emir ile İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddetin son birkaç yıl içinde gözle görünür şekilde arttığını Sağlık Bakanlığı’nın “Beyaz Kod” verilerine dayanarak açıklayarak, şöyle konuştu: “Beyaz Kod verilerine göre sağlıkta şiddet yüzde 61 oranında arttı. Beyaz Kod verileri 2016 yılında günde 31 sağlık emekçisinin şiddete uğradığını ortaya koyuyor. 2018 yılında bu rakam günde 43 sağlık emekçisine, 2019 yılında ise günde 51 sağlık emekçisine yükseldi. Son üç yılda sağlıkta şiddetin yüzde 61 oranında arttığını söylemek mümkün. Sağlıkta şiddetin çok fazla sebebi var. Başta Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan kaynaklı aksaklıklar olmak üzere sağlık alanında uygulanan politikalar artan şiddetin temel nedenini oluşturuyor. TTB olarak bundan 6 yıl önce “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Tasarısı” hazırlayarak TBMM’ye ve siyasi partilere ilettik. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı TTB’nin bu talebini ve önerisini görmezlikten geldi. Gelinen noktada ve sağlıkta şiddetin artan boyutu nedeniyle artık sağlık çalışanlarının tahammülü kalmadı. Bu nedenle “ya sağlıkta şiddet duracak ya da biz sağlık sistemini durduracağız” talebiyle 15 Mart’ta miting yapıyoruz. Sağlık emekçilerinin bu haykırışına destek olmak isteyen tüm kesimleri, hastaları, milletvekillerini, tüm basın mensuplarını 15 Mart’ta Tandoğan Meydanı’nda, saat 12.30’da gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e davet ediyoruz.”

Adıyaman’ın ardından konuşan Eş Genel Başkanımız Gönül Erden ise sağlıkta şiddetin bugünün sorunu olmadığını, ancak her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi. Şiddetin kanıksanır hale geldiğinin altını çizen Erden, “Artık sağlık emekçileri öldürülüyor. Sağlık alanında yaşanan şiddet toplumsal şiddetten, yaşanan ekonomik krizden bağımsız değerlendirilemez. Toplumsal şiddetin önlenmesi, ekonomik krize yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Sağlık alanındaki uygulamalar da şiddetin artmasında önemli bir rol oynuyor. O yüzden biz sağlık alanındaki bu şiddeti hiçbir zaman hastalarımızdan gelen münferit, tekil olaylar olarak görmedik. Hastalarımızla karşı karşıya gelmeyi hiçbir zaman istemiyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı iptal edilmeden bu şiddetin çözümü çok mümkün değil. Ayrıca iktidarın kullandığı dil ve söylemin de değişmesi gerekiyor” diye konuştu. Erden, sağlıkta şiddetin salt güvenlikçi politikalarla çözülmesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek, 15 Mart’ta Büyük Beyaz Miting’de olacaklarını, taleplerine yine yanıt verilmezse 17 Nisan’da da iş bırakacaklarını sözlerine ekledi.

Milletvekilleri Habip Eksik, Servet Ünsal, Aytun Çıray, Gamze Taşçıer, Murat Emir, Ali Şeker ve Kemal Peköz de söz alarak, sağlıkta şiddetin önlenmesi için bugüne kadar sağlık meslek örgütlerine verdikleri desteği bundan sonra da sürdüreceklerini, 15 Mart Büyük Beyaz Miting’e mensup oldukları siyasi partilerin en geniş şekilde destek vermesi için çaba içerisinde olacaklarını, bu büyük sağlık emekçisi ailesinin birer mensubu olarak da 15 Mart Büyük Beyaz Miting’de bulunacaklarını ifade ettiler.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]