Adana Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulunu 29 Şubat günü Adana Türk-İş 4. Bölge Temsilciliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve divan seçimiyle başlayan kongre faaliyet raporunun okunması ve konuşmalarla devam etti.

Kongrenin açılışında söz alan Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunları ve sağlık alanında yaşanan olumsuzluklara değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Demokrasi, özgürlük barış için, kamu emekçilerinin ekonomik ve özlük hakları için mücadele ediyoruz. Genel kurulumuzu yaptığımız şu günlerde ekonomik sorunlar had safhada, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çözüm bekleyen birçok sorunu katmerleşmiş durumda, sınırlarımızda savaş devam ediyor. Sağlıkta şiddete karşı 15 Mart’ta Ankara’da Büyük Beyaz Miting yapacağız, 17 Nisan’da da tüm sağlık ve sosyal hizmet işyerlerinde iş bırakacağız.”

KESK’e bağlı sendikaların Adana Şube yöneticileri, Adana Tabip Odası, Dev-Sağlık İş, İHD, Emekli-Sen, Anadolu-Der, İMO ve EMO temsilcileri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, CHP, HDP, EMEP, ESP ve Sol Parti temsilcilerinin katıldığı kongrede yapılan seçimlerde; Halide İnci, Haşim Çağrı, Azad Keskin, Hüseyin Yılmaz, Selma Doğan Çinkır, Erhan Öksüz ve M.Enis Akyüz Adana Şubemizin yönetim kuruluna seçildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]