SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN İZİN GENELGESİNE İLİŞKİN YENİ BİR YAZI GÖNDERDİK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı bugün 18.03.2020 tarih ve 60438742-929 sayılı yeni bir izin Genelgesi yayınlamıştır

Sağlık emekçilerinin izinleri için bir düzenleme yapılması her ne kadar olumlu olsa da, halen yeterli değildir ve sağlık emekçilerini korumaktan uzaktır. 60 yaş ve üzerinde olanlar, bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ naklı olanlar, kronik hastalar 18 Mart tarihli genelgeye göre yine izinli sayılmamaktadır. Süt izninde olanlar için idari izin değil, ücretsiz izin tarif edilmiştir, bu durumda süt izni kullanan çalışanlar sağlıklarını korumak ile geçimini sağlamak arasında tercih yapmaya zorlanmaktadır; bu da doğru değildir. Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığına, söz konusu genelgedeki eksikleri ifade eden ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı genelgesinde belirtilen tüm guruplarda çalışan sağlık emekçilerinin de koşulsuz idari izinli sayılması yönündeki taleplerimiz bir kez daha iletilmiştir.

 

 

Sayı: 701-2020/201                                                                                                      18 Mart 2020

Konu: Sağlık Çalışanları İzinleri Hk.

 

Sn. Fahrettin KOCA

Sağlık Bakanı

 

İlgi:  14 Mart 2020 tarih ve 701-2020/186 sayılı yazımız hk.

Covid-19 virüsüne karşı alınacak önlemler kapsamında sağlık emekçilerinin Genel Müdürlüğünüzün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı genelgesinde belirtildiği koşularda izinli sayılması yönündeki talebimizi ilgi yazımız ile Bakanlığınıza iletilmiştir.

Bakanlığınız tarafından bugün 18.03.2020 tarih ve 60438742-929 sayılı yeni bir izin Genelgesi yayınlanmıştır. 18 Mart tarihli genelge ile izinlerle ilgili yeni bir düzenleme yapılmasını olumlu bulmakla birlikte; yeni düzenlemenin de risk grubu sağlık emekçilerinin sorunlarını çözme konusunda yetersiz olduğunu belirtmek zorundayız. Şöyle ki:

  • 18 Mart tarihli Genelge, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı Genelgesinde sayılan risk guruplarına izin içermemektedir.

60 yaş ve üzerinde olanlar, dezavantaj!’ grupta bulunanlar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) bir kez daha kapsam dışında bırakılmış; önemli riskler taşıyan bu guruptaki sağlık emekçileri izinli sayılmamaktadır.

  • Ayrıca yine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı Genelgesinde belirtilen yasal süt iznini kullananların idari izinli sayılması da yer almamış, süt izninde olanların talepleri doğrultusunda ücretsiz izin kullandırılacağı belirtilmiştir. Bu ise, gerçek bir koruma değildir. Sağlık emekçisi kadınlar bu durumda sağlıklarını korumak ile geçimlerini sağlayabilmek arasında tercih yapmaya zorlanmaktadır. Süt izninde olanlar da ücretli idari izinli sayılmalıdır.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.12362 sayılı Genelgesinde belirtilen tüm risk guruplarındaki sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde yeniden bir düzenleme yapılması talebimizi bir kez daha iletmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Yasal süt izni kullananlar, 60 yaş ve üzerinde olanlar, dezavantaj!’ grupta bulunanlar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) sağlık emekçileri herhangi ayrı bir değerlendirmeye ya da amirlerin inisiyatifine bırakmadan koşulsuz idari izinli sayılmalıdır. Bu grup içinde bulunan sağlık emekçileri risk altındadır ve izinli olmaları hem kendi sağlıkları hem de virüsle ilgili önlem kapsamında zorunludur.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu düzenlemelerin yapılmasının takipçisi olacağız.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

 

Pınar İÇEL                               İbrahim KARA

Genel Sekreter                         Eş Genel Başkan

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]