Orjinal Metni indirmek için tıklayınız

  1. Güvenlik / Enfeksiyon kontrol aktiviteleri

 

AKTİVİTELER Tamamlanmış

 

Devam ediyor Başlanmamış
1-Bir salgın güvenlik planı geliştirilmiş ve gerektiğinde değiştirmek için bir güvenlik görevlisi atanmış mı?

 

     
2 -Kurum pandemi güvenlik planı geliştirilmiş ve gerektiğinde değiştirmek için bir güvenlik görevlisi atanmış mı?

 

     
3- COVID-19 enfeksiyon kontrolü planlanmış ve güncelleme politikaları hakkında personel eğitimi verilmiş mi?

 

     
4-Tüm çalışanlar için N95 respiratör uyum testi ve uygunluk kontrolü, yapılmış mı.

 

     
5-Öksürüğü olan hastalara tıbbi maske uygulama ve el hijyeni dahil olmak üzere enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında zamanında eğitim verilmiş mi?      
6-N95 rmaskeler / elektrikli hava temizleme respiratörlerinin (PAPR’ler) alkol bazlı el dezenfektanlar, eldivenler, vb. dahil olmak üzere KKE ve sarf malzemelerinin stok izlemi yapılıyor mu?      
7-N95 maskeler / PAPR’lerin konservatif ve yeniden kullanımı için kılavuzlar hazırlan mış mı?      
8-Personelin hastalık belirtileri (kendi kendini raporlama, kendi karantina ve vardiya başlangıcı / sonu değerlendirmesi dahil) yönünden kendini izlemesi için rehberler hazırlanmış mı?      
9-Sağlık çalışanları için işe dönüş sonrası politikalar geliştirilmiş mi?      
10- Çalışanların kendileri ve aileleri için tıbbi bakıma erişimi planlanmış mı?      
12- Risk altındaki personel (ör. Hamile, diğer tanımlanmış risk grupları)

İçin iş, beklenmedik durum ve alternatif roller planlanmış mı?

 

     
13-Çalışanların aile desteğine olan ihtiyacı değerlendirilip (örn. Çocuk bakımı, evcil hayvan bakımı) aile bakım planları yapılmış mı      

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]