Ankara Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinden 15 Mart Ankara Büyük Beyaz Mitingi’ne Çağrı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ankara’daki sağlık emek ve meslek örgütleri, 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak Büyük Beyaz Miting’e çağrı yaptı.

Ankara Şubemiz, Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İş Sendikası Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimler Derneği’nin düzenlediği basın toplantısına Eş Genel Başkanımız Gönül Erden de katıldı.

Basın toplantısında ilk sözü alan Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, “Sağlıkta şiddetle mücadele etmek için yıllardır öneri sunuyoruz. Türkiye genelindeki sağlık emek meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte karar verdik, 15 Mart’ta 10 sağlık meslek örgütü ve sendikanın katılımıyla Tandoğan Meydanı’nda Beyaz Miting ve 17 Nisan’da G(ö)rev yapacağız. Acil servis ve ameliyathaneler dışında sağlık hizmeti verilmeyecek. Bu şekilde belki derdimizi ve sorunlarımızı anlatabiliriz” dedi.

Ortak açıklamayı yapan Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen en acil sorununun sağlık alanında yaşanan şiddet olduğuna vurgu yaparak, “7 yılda 91 binden fazla şiddet vakası yaşandı. Şiddet uygulayanlar ise mahkemelerden sembolik bile denilemeyecek cezalar alıyor ya da serbest bırakılıyor. Siyasi iktidar ise haberlerde gündem olmuşsa veyahut ölümle sonuçlanmışsa şayet sadece açıklama yapmakla yetiniyor; şiddet ve mağduriyet karşısında caydırıcı adımlar atmaktan kaçındıkları gibi sağlıkçıları itibarsızlaştırarak emeklerini fiilen değersizleştiriyor. Sağlıkta şiddete ve buna yol açan politikalara artık yeter diyoruz ve 15 Mart Pazar günü Ankara’da Beyaz Mitingde bir araya geliyoruz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından söz alan TTB Merkez Konseyi üyesi Selma Güngör de taleplerinde kararlı olduğunu belirterek “Sağlıkta şiddet yalnızca sağlık çalışanlarının değil, aksayan sağlık hizmetiyle birlikte tüm toplumun sorunudur. Bu nedenle tüm toplumun kendi sağlık hakkı için sağlıkta şiddete karşı çıkması gereklidir” dedi.

Eş Genel Başkanımız Gönül Erden ise sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, her türlü şiddeti her kesimden gördüklerini söyledi. Erden, sağlıkta şiddetin sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran söz ve söylemlerden de bağımsız olmadığını ifade etti.

Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Hüseyin Yalçın Köksal da “Sağlıkta şiddet artık can güvenliği noktasına gelmiştir. Özellikle kırsal sahada görev yapan veteriner hekimler gece gündüz şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. Bizler de 15 Mart’taki eylemde geniş katılımla yer alacağız” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]