Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Samsun Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu 22.02.2020 tarihinde saat 12.00’da Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi Musaoğlu Apartmanı No:22/3 adresinde SES Samsun Şubesi Salonu’nda aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır. 1. toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. toplantı 29.02.2020 tarihinde Samsun Öğretmenevi Konferans Salonu’nda 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

GÜNDEM:

  • Yoklama
  • Saygı duruşu
  • Divanın oluşturulması
  • Açılış konuşması
  • Kongreye katılan konukların konuşması
  • Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması
  • Çalışma raporunun okunması
  • Mali raporun okunması
  • Denetleme kurulu raporunun okunması
  • Raporların aklanması
  • Tahmini bütçe ve onaylanması
  • Kararlar
  • İlgili organlara adayların belirlenmesi
  • Seçimler
  • Kapanış

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]