Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Muğla Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu 14.02.2020 tarihinde saat 11.00’da Şeyh mahallesi Kocamustafendi Caddesi Zeki Gölcüklü Apt. No: 14 K:2 D: 3 Menteşe/Muğla adresinde aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır. 1. toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. toplantı 22.02.2020 tarihinde Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu’nda saat 11.00’da yapılacaktır.

GÜNDEM:

 • Yoklama
 • Saygı duruşu
 • Divanın oluşturulması
 • Açılış konuşması
 • Kongreye katılan konukların konuşması
 • Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması
 • Çalışma raporunun okunması
 • Mali raporun okunması
 • Denetleme kurulu raporunun okunması
 • Raporların aklanması
 • Tahmini bütçe ve onaylanması
 • Kararlar
 • İlgili organlara adayların belirlenmesi
 • Seçimler
 • Kapanış

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]