Adana Şubemiz Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde çalışan üyelerimizle dayanışma yemeğinde buluştu.

Yemekte üyelerimize hitap eden ve TİS süreci, fiili hizmet süresi zammı, 3600 ek gösterge, ücret zammı, vergi adaletsizliği, güvenceli çalışma, sağlıkta şiddet, şehir hastaneleri, ihraçlar, güvenlik soruşturmaları ve promosyon ücretlerine değinen Adana Şube Eş Başkanımız Muzaffer Yüksel, şöyle konuştu: “Sağlıkta dönüşümle sağlık hizmetleri piyasaya açılmıştır. Özelleştirmelerden üniversite hastaneleri de etkilenmiştir. Üniversite hastanelerinin birçoğu tıbbı malzeme, sarf malzemesi ve ilaç tedarikçisi firmalara borçludur. Firmalar zamanında alacaklarını alamadığı için malzeme vermiyor. 2018 yılında devlet üniversite kamu hastanelerinin borçlarını ödemişti, bunu basından öğrendiğimiz kadar 2020 yılından itibaren hastane gelirlerinden taksitle tahsil edecek. SUT fiyatları 10 yıldır bu kadar enflasyon ve döviz artışına rağmen artmamıştır. Bu SGK ödemesi de gelir üzerinden global bütçe olarak ödenmekte, aslında iktidar hastaneleri bir ticari işletme olarak görmekte, eğitimle sağlığı ayırıp hastaneleri de üniversiteleri de iktidarların arka bahçesi, siyasilerin oyuncağı yapmak istiyorlar. Bu çok tehlikelidir, bizler buna izin vermemeliyiz. Üniversiteler özerk olmalı, rektör, dekan atamaları demokratik olmalıdır. Tıp eğitiminde eğitim ve sağlık ayrılamaz, laik, bilimsel eğitimden vazgeçilemez. Üniversiteler asıl görevi üçüncü basamak hastaları ve eğitim hastalarına bakmalıdır. Şehir hastanelerine verilen kadro temini ve mali yardım destekleri üniversite kamu hastanelerine de yapılabilir. Üniversite kamu hastaneleri özel hastane gibi çalışmakta, profesörler ücretli özel hastaya bakmakta ve ameliyatlar yapmakta, yine dışarıda özel hastanelerde aynı şekilde hizmet vererek üniversiteye gelir sağlıyor, burada doktorların payı da azdır bu uygulamalardan vazgeçilmeli. Hastanenin ve çalışanların giderleri genel bütçeden karşılanarak giderilmelidir. Üniversite hastaneleri giderleri genel bütçeden karşılanmadığı, SGK’dan gerekli gelir alamadığı için hastanenin tamir ve tadilatları taşerondan kadroya geçirilenlerin ücretleri yeni personel alımı giderleri hastane döner sermaye gelirlerinden ödendiği için hizmet sunan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin performans ücretleri tam olarak ve zamanında ödenmemektedir. Döner sermaye performans ücretleri zamanında ve adaletli dağıtılmalı, bu ödemeler genel bütçeden yapılmalı ve performans sistemi kaldırılmalıdır. Üniversite kamu hastaneleri hastaneye bağlı hemşire lojmanlarını kaldırmış gece mesaileri ve normal mesailerde yeterli ulaşım sağlanmamakta, bu da çalışmaları aksatmakta. Lojmanlar açılmalı, ulaşım sorunları çözülmelidir. Zaman zaman yemek kaliteleri düşmekte, yemekler kaliteli ve yeterli kaloride olmalıdır. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde SES ve Dev Sağlık-İş’in işçilere kadro verilmesi mücadelesinde büyük etkisi olmuştur. Haklı mücadele hep kazanmıştır, haklarımız için beraber mücadele edelim. Üniversite kamu hastanelerinde örgütlemelerde yanlışlar, aksaklıklar var. Hastanede aynı serviste aynı işi yapan 657’li hemşire sağlık iş kolunda rektörlükten maaş alan hemşire eğitim iş kolunda örgütleniyor. Taşerondan geçen hemşire örgütlenemiyor, aldıkları ücretler, çalışma şartları, mesai durumları değişik, yaptıkları iş aynı, bu çelişkiler giderilmelidir. Mesai sonrası fazla mesai kaldırılmalıdır. Üniversitelerde tayin talepleri karşılanmalı, kurumlar arası atama kuraları yılda dört defa yapılmalı, becayişler hizmet süresi gözetilmeden yapılmalı, meslek içi görevde yükselme sınavları yılda iki kez yapılmalı.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]