Şube/temsilciliklerimiz, kamuda işe girme beklentisindeki milyonlarca insanın hakkını elinden alacak olan ve TBMM’ye AKP tarafından getirilen  “Güvenlik Soruşturması” kanun düzenlemesinin geri çekilmesinden önce birçok ilde KESK Şubeler Platformu, DİSK, TTB ve TMMOB ile birlikte basın açıklamaları ve TBMM’ye faks gönderme eylemi gerçekleştirdi.

Basın açıklamalarında ve faks gönderme eylemlerinde şu ifadelere yer verildi: “AKP iktidarınca yasalaştırılmaya çalışılan telafisi zor, mağduriyetlere yol açacak bu ayrımcı yasa tasarısına TBMM’de olumlu oy vermeyi düşünen milletvekillerine bir kez daha sesleniyoruz. Güvenlik soruşturması adı altında yasal kılıfa büründürmeye çalıştığınız insanları vatandaşlık haklarından mahrum bırakma girişimi, bu ülkeye yaptığınız kötülükler arasında en kötü olacaktır. Anayasa Mahkemesi’nin uyarıları doğrultusunda, Anayasanın hukuk devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, insan onuru, çalışma hakkı gibi en temel maddelerini ihlal etmeyecek düzenlemeler dışında atacağınız her adımın her zaman takipçisi olacağımızı ve tek bir yurttaşımızın bile kamuda işe girme sürecinde mağduriyet yaşamaması için mücadelemizi her türlü araçla yürüteceğimizi buradan ilan ediyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]