Kamuda işe girme beklentisindeki milyonlarca insanın hakkını elinden alacak olan ve TBMM’ye AKP tarafından getirilen  “Güvenlik Soruşturması” kanun düzenlemesi yine AKP tarafından geri çekildi!
AKP’nin kendi içinde ne tür hesaplar, tartışmalar içinde olduğunu bilmiyoruz. “Güvenlik Soruşturması” adı altında milyonlarca insanın hakkını, hukukunu gasp edecek bu tür bir düzenlemeyi TBMM yeniden açılınca bir daha gündeme getirmeyeceklerini de kimse garanti edemez!
TBMM’deki bütün muhalefet partilerinin esastan itiraz ettiği bu düzenleme hakkında, Anayasanın “hukuk devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, insan onuru, çalışma hakkı” gibi en temel maddelerini ihlal ettiği, Anayasaya ve İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu biçiminde bir Anayasa Mahkemesi kararının varlığına rağmen bu hukuksuzlukta ısrarı anlamak mümkün değil.

Başta kurumlarımız olmak üzere bütün demokratik kamuoyu tarafından nasıl bir yıkım yaratacağı gözler önüne serilen ve mağduru olan ve olabilecek milyonların duygularını ifade eden eylem, etkinlik ve açıklamalarla reddedilen bu düzenlemeyi yeniden gündeme getirmeyi hiç kimse aklına getirmesin.

Ülkede doğrudan  iktidar yandaşı olmayanların öğretmen, hemşire, mühendis, hekim, avukat, teknisyen, laborant,  büro memuru, belediye işçisi vb. olmasına bile tahammül etmeyen ve bunu engellemek için “Güvenlik Soruşturması” adı altında “yasaklama düzenlemesi” peşinde olanların; İstanbul belediye seçimlerini iptal ettirerek, Diyarbakır – Mardin başta olmak üzere onlarca belediyeye kayyum atayarak kamu hizmet sunumunda tek parti rejiminin dışında kalan hiçkimseye görev, yetki ve iş olanağı bırakmayan bir anlayışa sahip olduğunu biliyoruz. Bu anlayışı tanıyor ve teşhir ediyoruz.

İktidar Partisi üye ve yandaşları dışında hiçkimsenin kamuda herhangi bir işe giremeyeceği bir ülke hayalinizi terk edin. Kamuya memur ve işçi alımlarında soruları çalınmamış ya da birilerine verilmemiş sınav sonuçları, hakkaniyet ve liyakat dışında bir kriter yaratmaya çalışmayın. Torpille işe alımın diğer adı olan mülakat uygulamasına son verin. “Güvenlik Soruşturması” ya da başka bir adla yurttaşlar arasında ayrımcılığa yol açacak ve insanların haklarını gasp edecek yasal düzenlemeleri rafa kaldırın.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; TBMM’de bu maddelerin geri çekilmiş olmasını olumluyor, bir daha gündeme getirilmemesini bekliyoruz.

Bu ülkede yaşayan 82 milyon için eşit bir hak olan kamuda işe girilmesini engellemeye yönelik her türlü girişimin karşısında olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz!

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
TMMOB (Türkiye Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları Odaları Birliği)
TTB (Türk Tabipleri Birliği)