Sağlık Çalışanların Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve SES olarak kongre sekreterliğini yürüttüğümüz Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongresi 19-20 Ekim tarihlerinde Ankara Üniversitesi Morfoloji binasında gerçekleştirildi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ve taşeronlaştırma uygulamaları ile birlikte mesleki risklerin çok ötesinde çok daha ağır sorunlarla karşı karşıya kalan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının giderek ağırlaştığına, iş güvencesi ve özlük haklarının yok edildiğine, demokratik mücadele haklarının antidemokratik uygulamalarla engellendiğine vurgu yapılan iki günlük kongrede, şiddet başta olmak üzere birçok sorunla birlikte çalışmak ve yaşamak zorunda bırakılan sağlık çalışanları sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı.

Kongrenin “Sağlığa Ekonomik Politik Yaklaşım”, “Birinci Basamak Sağlık Hizmeti ve Aile Hekimliği”, “Şehir Hastaneleri ve Gerçekler”, “Nanoteknoloji ve Nanopartikül Gerçeği”, “Sağlık Hizmetinde Sağlık Öğrencilerinin Sağlığı” ile alt başlıklarında oturumlar gerçekleştirilirken, sözel bildiriler de sunuldu.

“Şehir Hastaneleri ve Gerçekler” başlıklı oturumun başkanlığını Genel Sekreterimiz Pınar İçel yürütürken, Ankara Şube Eş Başkanımız Hüsnü Yıldırım ise “Şehir Hastaneleri Gerçeğinde İş Güvencesi ve İşsizlik” başlıklı bir sunum yaptı.

Kongrede Muğla Şube Yöneticimiz Çağlayan Üçpınar “Sağlıkta Dönüşüm Programı Birinci Basamak Sağlık Emekçilerini Nasıl Etkiledi?” başlıklı bir sunum gerçekleştirirken, “Nanoteknoloji ve Nanopartikül Gerçeği” konulu konferansında ise Düzce Temsicilik Yöneticimiz Peri Meram Arpak oturum başkanlığı görevini yürüttü.

“Sağlık Hizmetinde Sağlık Öğrencilerinin Sağlığı” konulu son oturumda da SES Öğrenci Komisyonu üyemiz Fatma Ardal sağlık hakkı, öğrenci sorunları mücadelesi ve güvenlik soruşturmalarına dikkat çekerek, tüm sağlık ve sosyal hizmet öğrencilerini örgütlü mücadeleye çağırdı.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongresi’nde posterlerimizle de yerimizi aldık.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]