Geçtiğimiz günlerde Cizre İcra Dairesi’nce yayınlanan bir açık artırma ilanında hekimlerin de “taşınır mal” olarak kaydedilip satışa çıkarıldığını hayretler içinde gördük. İlanda 16 ayrı branşta uzman hekimlik için açık artırma duyurusu yapılmış; her bir branş için 44 bin 520 ile 55 bin 650 lira “değer” biçilmiş, üstüne bir de satış sonrasında yüzde 18 KDV’nin “alıcıya ait olacağı” eklenmiştir.

Bu ilan, sağlıkta dönüşüm programı ile sağlığı metalaştırıp, sağlık emekçilerinin itibarsızlaştırılmasının ve her şeyin değerinin parayla ölçülmesinin, sağlık hizmetlerini piyasaya terk edenlerin “paran kadar sağlık” anlayışının en somut halidir. Açık artırmaya girip en yüksek fiyatı verip uzman hekim kadrolarını satın alan özel hastanenin önceliğinin ne olacağı ise malumdur. Elbette hekim kadrolarını satın almak için ödediği paranın fazlasını kazanmak için yurttaşlara sağlık hizmeti satacaktır.

Utanç verici bu durumla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı söz konusu skandala karşı hala bir açıklama yapmadı.

İşsizliğin tarihi rekor kırdığı, milyonlarca yurttaşın genel sağlık sigortası primlerini ödeyemediği için sağlık hizmetlerinden faydalanamadığı, sigortasını yatırabilen şanslı kesimin bile eczanelerde türlü kalemlerle talep edilen fahiş katkı-katılım payları nedeniyle kimi zaman ilaçlarını alamadığı bir ortamda yayınlanmış olan bu ilan, malumun ilamıdır.

Sağlık artık hak değil, parası olanın erişebildiği, ne kadar yüksek ücretler ödenebiliyorsa –alım gücü ne kadar fazlaysa- o kadar “kaliteli !” hizmet elde edebildiği bir alan haline getirilmiştir.

Bu durumu kabullenmemiz mümkün değildir.

Mesleki onurumuz ve etik ilkelerimiz için, insanca yaşama ve çalışma şartları ve hepsinden önemlisi halkın sağlık hakkı için bu piyasacı, rantçı düzene karşı durmaya devam edeceğiz. 13.09.2019

Merkez Yönetim Kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]