EPSU Güneydoğu Avrupa Bölge Toplantısı Moldova/Kişinev’de Gerçekleşti

Facebook
Twitter
WhatsApp

11-12 Eylül 2019 tarihlerinde Kişinev’de gerçekleşen EPSU Güneydoğu Avrupa Bölge Toplantısı’na Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara katıldı.

Moldova’lı üye sendikaların açılış konuşması ile başlayan toplantının birinci gün oturumu, bir önceki toplantının tutanakların kabulü, EPSU Kongresinin değerlendirilmesi, katılımcı ülkelerin raporlarının sunumu, kadın komitesi, gençlik ağı temsilcilerinin konuşmaları ve bölge başkan ve yardımcısının seçimi ile tamamlandı.

Moldova Üniversitesi’nden İş Hukuku Profesörü Andrian Lungu’nun Moldova’da çalışma hayatında yaşanan değişikliklere ilişkin sunumu ile başlayan ikinci gün oturumu, Örgütlenmenin güçlendirilmesi, iklim değişikliği, asgari ücret vb. konularda yapılması gerekenlere dair tartışmalar ve komite seçimleri ile tamamlandı.

Sendikamız adına ülkede yaşanan gelişmeler hakkında sunum yapan Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, şöyle konuştu: 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında askeri darbe dönemlerini aratmayan, kimi uygulamalarıyla da geçmiş darbe dönemleri uygulamalarını kat be kat aşan sistematik baskı ve saldırı politikaları ile karşılaşmaktayız.  Sendikamızın yöneticileri ve üyelerinin karşılaşmış oldukları hak ihlallerini kısaca özetlemek gerekir ise; Sürgün, isteği dışında görev yeri ve görev değişikliği, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, ceza davaları ve adli soruşturmalar, aylıktan kesme ve idari para cezaları, göreve son verme cezaları, açığa alma, idari soruşturmalar, uyarı ve kınama cezaları, mobbing, sendikal ayrımcılık, broşür, bildiri, takvim vb. sendikal materyallerin dağıtımının engellenmesi, eylem ve yürüyüş engelleme, eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi, gözaltı, tutuklama, 2911 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla açılan davalar, başbakana, cumhurbaşkanına hakaret davaları, sosyal paylaşım, ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik davalar, ihlaller, gösterilere müdahaleler ve yaralananlar, Sendikamızın tüzel kişiliği ve yöneticilerine yönelik itibarsızlaştırma, karalama ve hedef gösterme ihlalleri. Konfederasyonumuz Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 4218 kişi ihraç edilmiştir. İhraçlara ek olarak birçok yönetici ve üyemiz hakkında soruşturma ve ceza davası bulunmaktadır. Halen 68 üye ve yöneticimiz cezaevindedir. Avrupa Konseyinin tavsiyesi üzerine Hükümet 23 Ocak 2017 tarihinde yayınladığı 685 sayılı KHK ile OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurulmuş olup bu komisyon 200 üyemiz hakkında işe dönüş kararı vermiş olup 389 üyemiz hakkında ret kararı vermiştir. Diğer üye ve yöneticilerimizin dosyaları henüz görüşülmemiştir. Komisyon ve sonrasında da uzayan bu süreç mağduriyeti daha da arttırmıştır. Üyelerimizle tam dayanışma içerisindeyiz. Maddi destek sunuyoruz. Hukuki süreçlerini takip ediyoruz. En önemlisi üyelerimizi yalnız bırakmayarak kendilerine moral desteği sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca Ağustos ayında gerçekleşen TİS süreci de hükümetle yetkili yandaş sendikanın tiyatro oyunu olarak sahnelenmiştir. Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerimizi ifade eden açıklama yapmak isterken polis müdahale etmiş, yöneticilerimizin bir kısmı gözaltına alınırken diğerleri de darp edilmiştir. Dışarıda polis içeride de yandaş sendika, Konfederasyonumuz Genel Sekreterinin konuşmasını engellemiştir. Grev hakkı olmayan bir toplu sözleşme süreci daha hükümetin verdiği zam oranı ile tamamlanmıştır. Başta grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı olmak üzere eşit, ücretsiz, nitelikli, erişilebilir ve anadilinde kamu hizmeti için mücadele edeceğiz.”

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]