Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinin ön hazırlığı olarak yaptığımız çalışmaların sonuçlarını paylaşmak ve birlikte değerlendirme yapmak üzere sağlık alanında örgütlü sendika, dernek ve meslek odalarıyla planladığımız görüşmeler kapsamında Türk Tabipleri Birliği ile bir araya geldik.

TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz ile TTB’de bir araya gelen Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]