Şırnak Şubemiz Silopi Temsilciliğimizle birlikte Silopi Devlet Hastanesi’nde örgütlenme çalışması yürüttü.

Şırnak Şube yöneticilerimiz ve Silopi Temsilcilik üyelerimiz Silopi Devlet Hastanesi’nde üye çalışması yaparak, sağlık emekçilerine sendikamızın temel taleplerini ve mücadele programını aktardı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]