Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinin ön hazırlığı olarak yaptığımız çalışmaların sonuçlarını paylaşmak ve birlikte değerlendirme yapmak üzere sağlık alanında örgütlü sendika, dernek ve meslek odalarıyla planladığımız görüşmeler kapsamında Devrimci Sağlık-İş’le bir araya geldik.

Devrimci Sağlık-İş örgütlenme uzmanları Özgür Bozkurt, Furkan Biran ve Osman Çokaman ile genel merkezimizde bir araya gelen Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]