Batman Şubemiz, düzenlediği basın toplantısıyla iş yerlerinde kurdukları TİS sandıklarından çıkan talepleri açıkladı.

Açıklamayı yapan Batman Şube Eş Başkanımız Deniz Topkan, şöyle konuştu: “Ağustos ayında 3 milyon kamu emekçisi ve 500 bin sağlık ve sosyal hizmet emekçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi gerçekleştirilecektir. Sendikalar ve hükümet arasında yapılacak olan TİS’de mali, özlük ve çalışma koşullarındaki haklar daha fazla önem kazanmıştır. Konfederasyonumuz KESK ve bağlı birçok iş kolu ile beraber sendikamız SES olarak TİS’e giderken 15 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında işyerlerinden başlayarak TİS masaları kurduk. Kamu emekçilerini Ağustos ayında yapılacak TİS’e karşı örgütlemek, mücadele hattını örmek, hem de TİS masasına giderken kamu emekçisinin taleplerini belirlemek ve kamuoyunda duyarlılık yaratmak istedik. İlimizde TİS sandığı kurduğumuz Bölge Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, ASP İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar ile İlçe Devlet Hastanelerinde ulaştığımız binlerce kamu emekçisinden yüzlerce talep topladık. Bu yıl TİS masasında çalışanların taleplerini görünür kılmak ve mücadelesini sürdürme kararlılığında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ekonomik krizin faturasının emekçiye ödetilmesinin karşısında her geçen gün hakları gasp edilen emekçiler olarak, bu taleplerle TİS masasına oturana kadar “krizin faturasını krizi yaratanlar ödesin” şiarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Topladığımız taleplerde öne çıkanları siz değerli basın emekçileri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Emekçilerin talepleri: Emekliliğe yansıyacak temel ücretin günün koşullarına iyileştirilmesi ve en az 6500 TL olması, 3600 ek gösterge talebinin tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerini kapsayacak şekilde bir an önce yasallaşması, yıpranma payının tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kapsaması, iş yerlerinde sendikal, siyasal ayrımcılığın ve kayırmacılığın giderilmesi, sosyal hakların arttırılması, ikramiye düzenlemesinin yapılması, sosyal tesislerin açılarak çalışanların faydalanacağı alanların yaratılması, çocuklar için kreşlerin açılıp 7/24 esasına uygun olması, mesleki sınırların belirlenmesi ve angarya işlerin kaldırılması, nöbet ücreti ve ek ders ücretlerinin günün koşullarına göre iyileştirilmesi, personel eksikliğinin giderilerek aşırı çalışmanın kaldırılması, 4/B ve sözleşmelilerin kadroya geçilmesi, emeklilikte yaşa takılanlar için yasal düzenlemenin yapılması, 3+1 sözleşmeli çalışanlar için kadroya alınma ve tayin haklarındaki sınırlamanın kaldırılması, döner sermaye katsayılarının çalışan lehine düzenlenmesi, annelerin süt izin saatinin arttırılması, doğum sonrası iznin 1 yıla çıkarılması, yıllık izinlere hafta sonlarının da dâhil edilmesi, atamaların liyakat esasına göre yapılması, sözlü mülakatın kaldırılması, atamalarda siyasi ayrımcılın ortadan kaldırılması. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak çalışanları masada satmaya değil, taleplerini görünür ve hak alıcı bir eylemle örgütlemeye geliyoruz. Bu süreçte tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini mücadelede ortaklaşmaya ve haklarımızı birlikte kazanmaya davet ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın SES, yaşasın KESK.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]