Savaşa karşı barıştan, ölüme karşı yaşamdan yana bir tutum sergileyen sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak, “savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması ile savaşa karşı olduklarını ve savaşın yol açtığı yıkım ve tahribat konusunda hekimlik görevlerini yerine getirerek toplumu bilgilendirdikleri için haklarında ceza verilen TTB Merkez Konseyi üyelerinin yanındayız.

Akla ve vicdana sığmayan, düşünce ve ifade özgürlüğüne, bilime ve insan haklarına, bir arada yaşam arzusuna verilen bu cezalar sadece TTB Merkez Konseyi Üyelerine değil, savaşın yarattığı tahribatlara en yakından tanıklık eden tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine verilmiştir.

Çünkü,

Gece gündüz demeden insan hayatı kurtarma eylemini gerçekleştiren biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyiz, TTB’nin “savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasında işaret ettiği gerçeğe en yakından tanıklık edenleriz. Mesleki ve insani sorumluluklarımız gereği bu gerçeği ifade etmeye devam edeceğiz.

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur”

Bizler savaşsız sömürüsüz bir dünyada, bir arada kardeşçe yaşayacağımız günlerin özlemiyle her türlü hukuksuzluğun karşısında yer alacağız.

Bir kez daha ifade etmek isteriz ki TTB Merkez Konseyi Üyelerine verilen hiç bir hukuksal dayanağı olmayan, hukuki değil siyasi saiklerle verilmiş olan, aklen ve vicdanen kabul edilmesi mümkün olmayan bu cezaları kabul etmiyoruz. Bu tür cezaların sağlıklı bir toplum için mücadelemizi durduramayacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]