KHK’ler Gerekçe Gösterilerek Sürdürülen İhlaller Son Bulmalıdır! Eğitim ve Çalışma Hakkı Engellenemez!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Kanun hükmünde kararnamelerle hukuki gerekçeler olmadan, keyfi ve hukuksuz şekilde işinden ihraç edilen binlerce kişi bu hukuksuzluğun devamını farklı şekillerde yaşamaya devam ediyor. OHAL Komisyonu tarafından verilen kararlar ihraç süreçlerinin nasıl dayanaksız, nasıl keyfi olarak yürütüldüğünü apaçık gözler önüne sererken uygulamadaki hukuksuzluklar da devam ediyor.

KHK’ler ile ihraç edilen hekimlerin yasalara aykırı olarak eğitim haklarının engellenmesi de bu keyfi uygulamaların örneklerinden biridir.  Sendikamız üyesi olan ve çalışırken KHK ile ihraç edilen Onur Erden Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’a girmiş, sadece vakıf üniversiteleri arasından tercih yapmıştır. Ancak sınav sonucu olarak ÖSYM tarafından kendisine verilen cevap “kamu görevinden çıkarılma nedeniyle tercih başvurusunun değerlendirmeye alınmayacağı” yönünde olmuştur.

Yapılan bu işlem hem iç hukuka hem de uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

  1. ÖSYM yetki sınırlarını aşmıştır. ÖSYM’nin “sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerini yapmak” dışında bir görevi ve yetkisi yoktur. “Değerlendirmeye almama” yetki aşımıdır.
  2. Hekimin uzmanlık eğitimine başlatılması kurumlara bağlıdır. Sağlık Bakanlığı’nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre de “Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenler dışındaki adayların yerleştirildikleri kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir” Bu durumda eğitimin nasıl devam edeceği kurum ile hekim arasındaki görüşme ve sözleşmeni ile belirlenmektedir. Oysa Üyemiz Onur Erden sadece vakıf üniversitelerini tercih etmiştir. ÖSYM ise Sağlık Bakanlığı’nın yönergesini de çiğnemiş, bu hakkı gasp etmiştir.
  3. KHK ile ihraç edilen hekimler mesleklerini serbest olarak sürdürme, özel sağlık kuruluşlarında çalışma hakkına sahiptir. Bunun önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Tıp lisans eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimini almak, mesleğini belli bir alanda sürdürebilmesinin zorunlu koşuldur. Ancak ÖSYM’nin kararı ile uzmanlık eğitimi alması engellenmekte, böylelikle hem eğitim hem de uzman hekim olarak çalışma hakkı elinden alınmaktadır. Bu ise kamudan ihraç işleminin sonucu olmayan, özel sektördeki çalışma koşullarını doğrudan etkileyen bir yaptırıma tabi tutmak anlamına gelmektedir.
  4. Keyfi olarak eğitim hakkı, mesleki olarak kendini geliştirme hakkı, uzman olarak çalışma yaşamını sürdürme hakkı ortadan kaldırılmakta, özel hayatın gizliliği ilkesi ihlal edilmekte, ayrımcılık yasağı ihlal edilmektedir.

KHK’ler ile gerçekleştirilen ihraçlar zaten kendi başına hukuki olarak problemlidir. KHK’ler ile oluşturulan hak ihlallerinin giderilmesi gerekirken yeni uygulamalarla ihlallere yenileri eklenmekte, yasal sınırlar ve yetkiler göz ardı edilmektedir. Buna bir son verilmelidir. Onur Erden’in yerleştirme sonucu açıklanmalı,  kazandığı bölüme yerleştirilmesi yapılmalı, üyemiz Onur Erden başta olmak üzere eğitim hakkının engellenmesine son verilmelidir.

Çalışma ve eğitim hakkını engelleyen tüm düzenlemeler sonuçları ile beraber iptal edilmelidir.

 

Merkez Yönetim Kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]