1 Mayıs bütün illerde coşkuyla kutlandı.  KESK’in “Umudu ve mücadeleyi büyütmek için 1 Mayıs’ta alanlardayız” şiarıyla çağrı yaptığı 1 Mayıs’ta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri de sosyal, ekonomik ve özlük hakları için alanlara çıktı. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri yıpranma payı, 3600 ek gösterge ve temel ücretin yükseltilmesi talepleriyle sendikamız tarafından 11 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilecek buluşmaya da çağrı yaptı.

1 Mayıs eylemlerinde güvencesizliğe, işsizliğe, yoksulluğa teslim olmayacaklarını sloganlarla dile getiren emekçiler, “Emeğin sömürülmediği, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin olduğu, ekonomik krizlerin faturasının emekçilere yıkılmadığı, kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin, itiraz etmenin cezalandırılmadığı, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke istiyoruz” taleplerini haykırdılar.

İhraç KESK’lilerin de “İşimize geri döneceğiz” vurgusuyla yer aldığı 1 Mayıs eylem alanlarında Öykü Arin ve tüm lösemili hastalara umut olmak için kök hücre bağışı yapılması çağrısı yapıldı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]